Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính) tại TP Biên Hòa (Đồng Nai)

Thực hiện Quyết định số 1986/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 11 năm 2017 về việc Phê duyệt tổ chức bổ sung 03 lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 12 năm 2017, Viện Khoa học Thống kê tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính) tại TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Tham dự lớp học có 50 học viên, là công chức thống kê ngạch Thống kê viên có ít nhất 9 năm kinh nghiệm, đến từ 20 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Nam. Chương trình học gồm 6 chuyên đề: (1) Quy trình sản xuất thông tin thống kê; (2) Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007; (3) Thiết kế điều tra và bảng hỏi; (4) Điều tra chọn mẫu; (5) Tổng quan về Hệ thống tài khoản quốc gia và các phương pháp tính GDP; (6) Một số phương pháp phân tích thống kê và sử dụng phần mềm tin học trong phân tích thống kê; và bài kiểm tra kết thúc lớp học. Theo quy chế đào tạo, những học viên tham dự trên 80% thời lượng trên lớp và đạt các bài kiểm tra mới được cấp Chứng chỉ “Hoàn thành Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê – Chương trình Thống kê viên chính”. Đây là một trong các điều kiện cần để xét tham dự Kỳ thi nâng ngạch từ Thống kê viên lên Thống kê viên chính năm 2018.

Một số hình ảnh Lễ khai giảng:

Tập thể lớp chụp ảnh lưu niệm với giảng viên và đại diện Viện KHTK

Đại diện Viện KHTK phát biểu khai mạc lớp học

Giảng viên TS. Lê Thị Thanh Loan, nguyên Cục trưởng Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh giảng bài trong giờ học

Ngọc Bích