4 lý do trở thành nhà Thống kê Môi trường

Môi trường là sân chơi hoàn hảo cho các nhà thống kê. Thế giới tự nhiên tồn tại trên hệ thống phức tạp với các biến thể tự nhiên đầy bất ổn và ngẫu nhiên. Vấn đề phức tạp phát sinh trong hệ thống trái đất cần các nhà thống kê từ các ngành khác nhau để giải quyết chúng. Các nhà thống kê cung cấp cái nhìn sâu sắc quan trọng về môi trường giúp thế giới của chúng ta trở thành nơi an toàn hơn.

Hiểu biết các sinh vật trong hệ sinh thái

Các nhà thống kê về sinh thái học nghiên cứu các mối quan hệ giữa các sinh vật với môi trường, để dự đoán những thay đổi trong các mối quan hệ đó. Họ tạo ra các mô hình để định lượng và giải thích sự biến đổi trong tất cả các lĩnh vực, từ hệ thống sinh học vi mô tới toàn bộ hệ sinh thái. Một vài mối quan hệ nghiêm trọng trong thế giới sinh thái ngày nay là khủng hoảng đa dạng sinh học, ảnh hưởng của ô nhiễm và những ảnh hưởng có thể có của biến đổi khí hậu toàn cầu đối với các hệ sinh thái. Các quan điểm mà phân tích thống kê có thể cung cấp là rất quan trọng để hiểu những vấn đề này, như chúng hiện đang tồn tại, cũng như dự báo trong tương lai.

Dự đoán biến đổi khí hậu

Nghiên cứu biến đổi khí hậu là nguồn lợi lớn của nhà thống kê. Khí hậu trái đất rất phức tạp, bao gồm các lớp biến thiên tự nhiên và nhân tạo. Các nhà khoa học về khí hậu cần phải đo lường và mô hình hóa tình hình hiện tại của trái đất trước khi bắt đầu tạo ra các dự báo trong tương lai. Có nhiều cơ hội để các nhà thống kê đóng góp, như: Phân tích các điều kiện hiện tại, phân tích không gian, dự đoán trong tương lai, đây là các thành phần thống kê quan trọng cho nghiên cứu khí hậu. Công việc cuối cùng của các nhà thống kê về khí hậu là đào tạo các nhà hoạch định chính sách ở Washington, người quyết định cách giải quyết sự biến đổi khí hậu toàn cầu.

Đánh giá tài nguyên thiên nhiên

Các nhà thống kê về tài nguyên thiên nhiên làm việc chặt chẽ với các tổ chức Chính phủ và các tổ chức độc lập nhằm điều tra và quản lý tài nguyên một cách có hệ thống. Các tổ chức như Dịch vụ Rừng Hoa Kỳ, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Mạng Quan sát Sinh thái Quốc gia phụ thuộc vào kết quả điều tra thống kê. Các nhà thống kê cung cấp những thông tin chi tiết quan trọng, làm cơ sở để đưa ra các chính sách về các vấn đề như bảo tồn, năng lượng thay thế, các nguồn lực và biến đổi khí hậu.

Cải thiện mức độ ô nhiễm

Các nhà thống kê làm việc chặt chẽ với các nhà khoa học môi trường, để điều chỉnh mức độ ô nhiễm, tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa bằng cách cải thiện môi trường và sức khoẻ con người. Các nhà thống kê đóng vai trò quan trọng trong việc đo lường và phân tích dữ liệu từ bầu khí quyển, hệ thống nước và đất của trái đất. Những hiểu biết đã học được từ các phương pháp thống kê giúp phát triển các hệ thống một cách hiệu quả và an toàn để bù đắp sự ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường.

Thu Huyền (dịch)

Nguồn: http://thisisstatistics.org/4-reasons-to-become-an-environmental-statistician-now/