ADB công bố ấn bản lần thứ 50 báo cáo thống kê Châu á – Thái Bình Dương và cơ sở dữ liệu mới

MANILA, PHILIPPINES (10 tháng 9 năm 2019) Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hôm nay đã công bố ấn bản lần thứ 50 của báo cáo thống kê hằng năm, Các chỉ số chính của Châu Á và Thái Bình Dương 2019, và một cơ sở dữ liệu trực tuyến có tên là Cơ sở Dữ liệu các chỉ số chính.

Các chỉ số chính 2019 trình bày những số liệu thống kê mới nhất của một tập hợp toàn diện các chỉ số về kinh tế, tài chính, xã hội và môi trường, bao gồm các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) đối với 49 quốc gia thành viên trong khu vực của ADB. Cơ sở Dữ liệu các chỉ số chính cho phép tiếp cận hơn 1.000 chỉ số thống kê từ năm 2000 tới nay, trên một giao diện thân thiện với người dùng và dễ dàng truy cập.

Các số liệu trong báo cáo Các chỉ số chính 2019 cho thấy số người nghèo cùng cực tại Châu Á và Thái Bình Dương đã giảm từ 1,1 tỉ người trong năm 2002 xuống còn 264 triệu người trong năm 2015. Tỉ lệ của khu vực này trong tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu (tính theo giá đô-la Mỹ hiện thời) đã vượt mức một phần ba trong năm 2018, trong khi vai trò của khu vực trong các chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu và với tư cách điểm đến của các sản phẩm giá trị cao hơn cũng đang mở rộng. Trong năm 2000, Châu Á tạo ra 23,0% thu nhập từ sản xuất các sản phẩm xuất khẩu trên thế giới, và con số này đã tăng lên tới 30,2% vào năm 2018.

Chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB, ông Yasuyuki Sawada, chia sẻ: “Các chỉ số chính 2019 cho thấy khu vực Châu Á và Thái Bình Dương đang gia tăng đóng góp mạnh mẽ của khu vực này trong nền kinh tế toàn cầu, cũng như trong việc theo đuổi các Mục tiêu Phát triển bền vững. Khi khu vực đạt được tiến triển hướng tới các Mục tiêu Phát triển bền vững, những số liệu chi tiết, đáng tin cậy và kịp thời luôn có vai trò hết sức quan trọng trong việc hoạch định, thực thi và giám sát các chính sách và tiến bộ.”

Báo cáo này bao gồm một phần bổ sung đặc biệt về việc sử dụng phương pháp phỏng vấn cá nhân với sự hỗ trợ của máy tính (CAPI), hay việc thu thập dữ liệu khảo sát sử dụng các thiết bị số hóa cầm tay như máy tính bảng và điện thoại thông minh. Một nghiên cứu về việc sử dụng các kỹ thuật CAPI ở ba quốc gia – gồm Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Xri Lan-ca  và Việt Nam – cho thấy rằng các kỹ thuật này có thể làm giảm tổng số sai số trong thu thập dữ liệu và hiệu quả hơn về mặt chi phí trong các cuộc khảo sát quy mô lớn.

Các chỉ số chính 2019 bao gồm:

  • Hiện trạng các chỉ số Mục tiêu Phát triển bền vững ở Châu Á và Thái Bình Dương;
  • Các xu hướng trong khu vực và bảng biểu dữ liệu, bao gồm các chỉ số trong tám chủ đề: Con người; nền kinh tế và sản lượng; tiền tệ, tài chính và giá cả; toàn cầu hóa; giao thông vận tải; năng lượng và điện năng; môi trường; chính phủ và quản lý nhà nước;
  • Các bảng biểu và dữ liệu cập nhật liên quan tới các chuỗi giá trị toàn cầu; và
  • Bảng dữ liệu riêng của từng quốc gia cập nhật đối với 49 quốc gia thành viên trong khu vực của ADB.

ADB cam kết đạt tới một khu vực Châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững, trong khi duy trì nỗ lực xóa nghèo cùng cực. Trong năm 2018, ADB đã hỗ trợ các khoản vay và viện trợ mới trị giá 21,6 tỉ USD. Được thành lập năm 1966, ADB thuộc sở hữu của 68 thành viên, trong đó có 49 thành viên trong khu vực.

Kim Oanh (lược dịch)

Nguồn: https://www.adb.org/news/adb-launches-50th-edition-asia-pacific-statistical-report-and-new-database