An toàn hơn

Một giáo sư thống kê có kế hoạch đi dự hội nghị bằng máy bay. Khi ông đi qua bàn kiểm tra an ninh, nhân viên an ninh phát hiện một quả bom trong hành lý mang theo của ông. Tất nhiên, ngay lập tức ông bị thẩm vấn.

“Tôi không hiểu được!” nhân viên an ninh kêu lên. “Ông là một chuyên gia tài năng, một người đàn ông chăm sóc gia đình, một trụ cột của xứ đạo và bây giờ ông muốn tiêu diệt tất cả bằng cách cho nổ tung một máy bay!”

“Xin lỗi !”, ông giáo sư ngắt. “Tôi đã không bao giờ có ý định cho nổ tung chiếc máy bay !”

“Vậy, vì những lý do gì mà ông đã cố gắng mang một quả bom lên máy bay?”

“Hãy để tôi giải thích. Thống kê cho thấy xác suất của một quả bom có trên máy bay là 1/1000. Đó là khá cao nếu anh nghĩ về điều đó – cao tới mức tôi sẽ không an toàn trên một chuyến bay.”

“Và điều này là gì để anh phải mang một quả bom lên máy bay?”

“Anh thấy, khi xác suất của một quả bom trên chuyến bay của tôi là 1/1000, cơ hội để có hai quả bom là 1/1000000. Nếu tôi đã mang theo một quả, cơ hội có một quả bom khác thực sự là 1/1000000, và như thế tôi an toàn hơn nhiều … “

PĐQ dịch

http://stats.stackexchange.com/questions/1337/statistics-jokes