Ba giáo sư chữa cháy

Hiệu trưởng mời ba giảng viên gồm một giáo sư hóa học, một giáo sư vật lý và một giáo sư môn thống kê lên phòng giám hiệu. Ba người vừa đến thì hiệu trưởng có việc khẩn phải ra ngoài và họ đành ngồi chờ.

Một lát sau, ba vị giáo sư hoảng hốt nhận thấy sọt giấy vụn đang bốc cháy, họ bèn bàn nhau cách dập lửa.

Giáo sư vật lý nói:

– Tôi biết phương pháp xử lý. Chúng ta cần phải làm nguội các vật liệu xuống dưới nhiệt độ bắt lửa của nó và lửa sẽ không cháy nữa.

Giáo sư hóa học ngắt lời:

– Không, không. Tôi mới là người biết cách xử lý. Chúng ta cần phải cách ly ngọn lửa khỏi ôxy để phản ứng cháy ngừng lại do thiếu một trong các chất phản ứng.

Trong khi hai giáo sư đang tranh luận xem nên dùng phương pháp của ai thì họ thấy giáo sư thống kê chạy quanh phòng và đốt lên những đám cháy mới. Kinh hoàng, họ kêu lên:

– Trời đất ơi, ông đang làm gì vậy?

– Các ông thấy đấy, tôi đang cố để có một cỡ mẫu đủ lớn. Hãy dập tắt các đống lửa này theo cách của từng người và chúng ta sẽ so sánh, phân tích và tìm ra phương pháp thích hợp nhất! – Nhà thống kê học đáp.

Đậu Trang (St)

Nguồn: http://www.funkyjokes.com/jokes/2929-three-professors-a-physicist-a-chemist-and-a-statistician-are-called-in-to-see-their-dean-just.html