Bài giảng e-Learning về khảo sát mức sống dân cư

Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghiệp vụ thống kê nói chung và tập huấn nghiệp vụ điều tra thống kê nói riêng, Vụ Thống Kê Xã hội và Môi trường và Viện Khoa học Thống kê đã xây dựng bài giảng e-learning về cuộc khảo sát mức sống dân cư. Kết cầu bài giảng gồm 3 phần: (1) Quy định chung trong khảo sát mức sống dân cư; (2) Cách ghi phiếu điều tra; (3) Cách xác định danh sách thành viên hộ. Ngoài ra, bài giảng còn gồm bộ câu hỏi-đáp có sự tương tác giữa giảng viên và học viên và một video thực tế giới thiệu về cách tiếp xúc hộ tại địa bàn.

Truy cập vào địa chỉ: http://vienthongke.vn/daotao/ để có bài giảng e-learning về cuộc khảo sát mức sống dân cư nói trên.

Đỗ Ngát