Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra công tác thu thập thông tin Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tại tỉnh Bạc Liêu

Ngày 08/7/2016, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản (NTNN&TS) Trung ương do ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó trưởng ban thường trực BCĐ Trung ương làm Trưởng đoàn đến kiểm tra tình hình triển khai Tổng điều tra và làm việc với Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu.

Đoàn chia thành 2 nhóm đến kiểm tra, giám sát quá trình điều tra viên phỏng vấn và kiểm tra những phiếu đã thu thập của điều tra viên tại địa bàn điều tra xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, các giám sát viên trung ương đã nhận xét, rút kinh nghiệm trực tiếp với các điều tra viên và tổ trưởng.

Kết thúc quá trình giám sát thực tế tại địa bàn, Đoàn quay về Cục Thống kê họp rút kinh nghiệm. Sau khi nghe bà Nguyễn Thị Hương, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Tổ trưởng Tổ thường trực; ông Trần Đăng Long, Chánh văn phòng Tổng cục Thống kê, thành viên tổ thường trực BCĐ Trung ương báo cáo tình hình giám sát ở địa bàn, ông Nguyễn Bích Lâm đánh giá cao công tác tham mưu, phối hợp của Cục Thống kê với Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và các cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh trong tổ chức thực hiện Tổng điều tra NTNN&TS cũng như trong các mối quan hệ công tác khác. Để làm tốt nhiệm vụ Tổng điều tra, Cục Thống kê cần tiếp tục bám sát, tuân thủ đúng phương án, quy trình hướng dẫn và nghiệp vụ của BCĐ Trung ương, thường xuyên báo cáo, tham mưu với đồng chí Trưởng BCĐ tỉnh để có hướng chỉ đạo kịp thời, báo cáo các nghiệp vụ phát sinh (nếu có) về BCĐ Trung ương và thông báo nghiệp vụ mới phát sinh cho BCĐ các cấp, bám sát kế hoạch để thực hiện đúng tiến độ thời gian, thanh toán các chế độ theo quy định kịp thời và cuối cùng là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho những người tham gia cuộc Tổng điều tra này. Ngoài ra Ông cũng quán triệt, chỉ đạo Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu cần nâng cao chất lượng thông tin thống kê, thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, giải trình khoa học, bảo vệ số liệu mình cung cấp; làm tốt công tác cán bộ, đoàn kết nội bộ và thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động.

Thay mặt Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu, bà Đỗ Thị Phượng, Cục trưởng, Phó ban thường trực BCĐ Tổng điều tra NTNN&TS tỉnh Bạc Liêu tiếp thu ý kiến của Tổng cục trưởng, của Ban Chỉ đạo Trung ương, tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo về nghiệp vụ để cuộc Tổng điều tra NTNN&TS năm 2016 trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác:

Ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng TCTK, Phó trưởng ban thường trực BCĐ Tổng điều tra NTNN&TS 2016 Trung ương phát biểu chỉ đạo

Bà Đỗ Thị Phượng – Cục trưởng phát biểu tiếp thu ý kiến Đoàn công tác

Bà Nguyễn Thị Hương – Vụ trưởng Vụ Thống kê NLN&TS, Tổ trưởng tổ thường trực BCĐ Trung ương (thứ 4 bên phải) giám sát quá trình thu thập thông tin tại hộ dân xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Anh Tuấn