Báo cáo “Tiến trình hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững” của Tổng thư ký Liên hợp quốc

Căn cứ Nghị quyết số 70/1 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), tháng 6/2016 Tổng thư ký LHQ cùng với sự phối hợp của toàn hệ thống LHQ đã công bố Báo cáo “Tiến trình hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững”. Đây là báo cáo thường niên đầu tiên về vấn đề này, theo đó cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn cầu về tình hình hiện nay đối với các mục tiêu phát triển bền vững, trên cơ sở các dữ liệu có sẵn mới nhất về các chỉ số trong khung toàn cầu được đề xuất. Báo cáo cũng làm nổi bật chủ đề của phiên họp 2016 của diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững do Hội đồng Kinh tế và Xã hội tổ chức “Đảm bảo không để cho một ai tụt hậu”, thông qua các ví dụ về các dữ liệu được phân tách đã xác định những nơi mà các nhóm dân số cụ thể đang bị tụt lại phía sau. Cuối cùng, báo cáo cung cấp thông tin về các phương pháp được sử dụng để biên soạn các chỉ tiêu toàn cầu, cũng như tổng quan về các dữ liệu sẵn có và những thách thức thống kê.

Bên cạnh Báo cáo “Tiến trình hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững”, ấn phẩm “Báo cáo về các mục tiêu phát triển bền vững năm 2016” cũng sẽ được ra mắt vào ngày 19/7/2019. Ấn phẩm này sẽ cung cấp các phân tích sâu hơn về các chỉ tiêu được chọn cho phạm vi đối tượng rộng hơn, trong đó sử dụng các bảng biểu và các thông tin đồ họa trực quan để làm nêu bật được các thiếu sót và thách thức quan trọng.

Xem Báo cáo “Tiến trình hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững” của Tổng thư ký Liên hợp quốc theo liên kết sau đây:

http://unstats.un.org/sdgs/files/report/2016/secretary-general-sdg-report-2016–EN.pdf

Đậu Trang (dịch và tổng hợp)

Nguồn: http://unstats.un.org/