Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và ý kiến thảo luận tại Tổ đại biểu Quốc hội về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi)

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai4.So6.2015 398 KB 840