Bảo đảm điều tra viên không lây nhiễm Virus nCoV-2

Câu hỏi:  (PV Mạnh Bôn (Thực hiện) baodautu) Với 30.000 điều tra viên đến tận cơ sở sản xuất, kinh doanh; tín ngưỡng, tôn giáo để điều tra trực tiếp, thưa ông làm sao có thể bảo đảm không lây nhiễm Virus nCoV-2? (Nguồn: https://baodautu.vn/ngay-172021-dieu-tra-5-trieu-co-so-san-xuat-kinh-doanh-ca-the-d146095.html)

Trả lời:

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Tổng điều tra kinh tế Giai đoạn 2 được thực hiện trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, trong đó từ cuối tháng 5 đến nay, nhiều địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg (ngày 27/3/2020) và Chỉ thị 16/CT-TTg (ngày 31/3/2020) của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 nên việc tiếp xúc với các đơn vị điều tra để thực hiện phỏng vấn, điều tra trong thời gian thu thập thông tin tại địa bàn chắc chắn vô cùng khó khăn, phức tạp.

Do vậy, trong quá trình điều tra Giai đoạn 2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp phải nắm rõ diễn biến, tình hình thu thập thông tin tại từng địa bàn để đánh giá khó khăn vướng mắc, những tình huống mới phát sinh từ đó xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp, vừa bảm đảm tiến độ, chất lượng của thông tin điều tra nhưng cũng phải bảo đảm tránh được dịch bệnh. Kết thúc điều tra Giai đoạn 1, chúng tôi đã có kinh nghiệm trong việc phòng, tránh dịch bệnh nên Giai đoạn 2, tiếp tục thực hiện phương án phòng, tránh dịch bệnh trên tinh thần không chủ quan, nhưng cũng không quá lo sợ dịch bệnh mà xem nhẹ yếu tố chất lượng thông tin điều tra.