Better Data – Better Lives

Better Data – Better Lives là slogan của Phiên họp thứ 46 Ủy ban Thống kê Liên hiệp quốc (UNSC) dự kiến ​​sẽ được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York từ ngày 3-6/3/2015. Đây là sự kiện thường niên nổi bật nhất của UNSC.

Tham dự phiên họp năm nay là 24 quốc gia thành viên của UNSC. Các quốc gia thành viên này được Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên hiệp quốc lựa chọn theo các vùng địa lý, cụ thể bao gồm: 5 quốc gia châu Phi; 4 quốc gia châu Á (trong đó có Việt Nam); 4 quốc gia  Đông Âu; 4 quốc gia khu vực Mỹ La tinh và Caribbe; 7 quốc gia thuộc Tây Âu và một số khu vực khác. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cử đoàn công tác gồm 03 người do ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm Trưởng đoàn tham dự Phiên họp nói trên (Danh sách các quốc gia thành viên của UNSC năm 2015 có tại http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/Membership-2015.pdf).

UNSC được thành lập vào năm 1947, là cơ quan cao nhất trong hệ thống thống kê toàn cầu. Đây là cơ quan ra quyết định cao nhất cho hoạt động thống kê quốc tế, đặc biệt là thiết lập các tiêu chuẩn thống kê, xây dựng các khái niệm và phương pháp cũng như áp dụng những tiêu chuẩn, khái niệm và phương pháp này ở cấp quốc gia và quốc tế.

Phiên họp thứ 46 của UNSC năm 2015 có slogan “Better Data, Better Lives”, qua đó thể hiện mục tiêu cải thiện cuộc sống con người thông qua các hoạt động thống kê hiệu quả, nhằm tạo ra và chia sẻ các số liệu thống kê có chất lượng. Video giới thiệu về phiên họp có tại  https://www.youtube.com/watch?v=TIpF3iyiT2g&t=23; tài liệu liên quan trong phiên họp có tại  http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2015.htm.

Đậu Trang (dịch và tổng hợp)

Nguồn: http://unstats.un.org/unsd/statcom/commission.htm