Bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới: Thống kê bỏ túi 2019 và hội thảo quốc tế tại Neuchâtel

 • Ngày nay, phụ nữ trẻ có trình độ học vấn ngày càng cao thậm chí cao hơn so với nam giới trẻ tuổi. So với đầu những năm 1990, phụ nữ có việc làm được trả lương cao hơn đáng kể và công việc bán thời gian đã tăng lên ở cả hai giới. Trong các gia đình, sự tham gia lực lượng lao động đã bình đẳng hơn. Đây chỉ là một vài trong số các kết quả được Cơ quan Thống kê Liên bang Thụy Sỹ công bố trong ấn bản thứ 5  Thống kê bỏ túi về Bình đẳng giới.
 • Tuy nhiên, sự trì trệ hoặc thậm chí là một bước lùi trong sự phát triển theo hướng bình đẳng giới về mức lương và trong cơ quan chính trị là đáng chú ý. Sự phân phối công việc nhà cũng không đồng đều.
 • Sự lựa chọn nghiên cứu cụ thể về giới đã trở nên ít cứng nhắc hơn
 • Ngày càng có nhiều phụ nữ và nam giới trẻ đang hoàn thành giáo dục đại học. Năm 1999, 9,8% phụ nữ từ 25 đến 34 tuổi và 14,4% nam giới cùng độ tuổi có bằng đại học. Năm 2018, tỷ lệ tương ứng là 42,3% đối với nữ và 34,7% đối với nam. Giáo dục và đào tạo nghề cao hơn chiếm 11,4% phụ nữ và 14,1% nam giới trong cùng độ tuổi. Nhìn chung, phụ nữa đã bắt kịp với nam giới.
 • Phụ nữ ngày nay cũng thường chọn các môn học mà nam giới vẫn đang chiếm đa số, như khoa học, toán học và thống kê, kỹ thuật, sản xuất và xây dựng. Do đó, sự lựa chọn nghề nghiệp và chủ đề đặc thù giới đã giảm đi trong hai thập kỷ qua.
 • Việc làm và việc làm bán thời gian của phụ nữ đã tăng lên
 • Phần lớn phụ nữ và nam giới có việc làm tốt. Tỷ lệ có việc làm của phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 64 tăng từ 68,2% năm 1991 lên 79,9% vào năm 2018. Nếu so sánh thì tỷ lệ việc làm của nam giới đã thay đổi rất ít trong cùng thời kỳ: nó đã giảm từ 91,1% xuống 88,5%. Trong số phụ nữ có việc làm, 59,0% đang làm việc bán thời gian. Đối với nam giới, tỷ lệ đó là 17,6%. Năm 1991, tỷ lệ tương ứng là 49,1% và 7,8%. Do đó, việc làm toàn thời gian đã giảm 10 điểm phần trăm ở cả hai giới và chủ yếu thiên về công việc bán thời gian với tỷ lệ việc làm từ 50 đến 89%. Khối lượng công việc bán thời gian dưới 50% có 24,4% phụ nữ làm việc và 6,6% nam giới làm việc. Thất nghiệp ảnh hưởng đến phụ nữ thường xuyên hơn: 11,4% so với 3% của nam giới năm 2018.
 • Mức lương tương đương chưa đạt được
 • Khoảng cách tiền lương giữa phụ nữ và nam giới đã thu hẹp qua các năm, đạt 19,6% trong khu vực tư nhân năm 2016 (trung bình số học). 42,9% chênh lệch lương này không thể được giải thích bằng các yếu tố khách quan như trình độ học vấn, số năm phục vụ hoặc thực hiện chức năng quản lý. Trong khu vực công, tỷ lệ chênh lệch lương không giải thích được thấp hơn ở mức 34,8%. Tiền lương thực tế hàng tháng của nhân viên toàn thời gian cũng cho thấy sự khác biệt giữa phụ nữ và nam giới: năm 2016, 16,5% phụ nữ nhận mức lương thực tế hàng tháng tối đa 4.000 franc so với 5,3% của nam giới. Mặt khác, 26,1% nam giới và 13,8% nữ giới nhận được mức lương thực tế hơn 8.000 franc mỗi tháng.
 • Mức lương thấp hơn và tần suất làm việc bán thời gian cao hơn ở phụ nữ ảnh hưởng đến tuổi nghỉ hưu vì họ ít được bảo vệ do tiền tiết kiệm thấp hơn. Trong cột thứ hai và thứ ba, tỷ lệ hưởng lợi của người nghỉ hưu nữ năm 2015 thấp hơn đáng kể so với người nghỉ hưu nam. 63,7% phụ nữ và 78,6% nam giới trên 5 tuổi ngoài tuổi nghỉ hưu theo luật định được nhận trợ cấp hưu trí nghề nghiệp và 28,3% và 42,1%, tương ứng, từ cột 3a.
 • Việc nhà chủ yếu được thực hiện bởi phụ nữ
 • Tiến bộ trong bình đẳng giới có thể đạt được do cân bằng tốt hơn giữa công việc và gia đình và thậm chí phân phối giữa việc làm nội trợ và công việc gia đình nhiều hơn. Trong các cặp vợ chồng có con nhỏ nhất dưới 4 tuổi, mô hình việc làm mà người đàn ông làm việc toàn thời gian và người phụ nữ không làm việc giảm từ 59,2% xuống 23,3% từ năm 1992 đến 2017. Các gia đình có sự tham gia thị trường lao động phổ biến cân bằng hơn một chút hơn so với trước đây: tỷ lệ cả hai làm toàn thời gian là 11,4% và cả hai làm bán thời gian là 9,0% (năm 1992 tỷ lệ tương ứng là 5,6% và 1,7%). Mô hình phổ biến nhất là trong đó người cha làm việc toàn thời gian và người mẹ làm bán thời gian, mô hình này tăng từ một phần tư lên khoảng một nửa số gia đình này trong cùng thời gian.
 • Trách nhiệm làm việc nhà vẫn phân bổ không đồng đều. Trong 70,8% gia đình có con nhỏ năm 2013, việc nhà chủ yếu được thực hiện bởi phụ nữ. Việc nhà được cả hai vợ chồng thực hiện xảy ra ở 25,0% các hộ gia đình này. Phụ nữ cũng đầu tư nhiều thời gian hơn nam giới trong hầu hết các công việc nội trợ và gia đình, đặc biệt là các công việc tốn thời gian như chăm sóc trẻ em, chuẩn bị bữa ăn và dọn dẹp.
 • Phụ nữ vẫn chưa được đánh giá cao trong chính trị
 • Sau một sự gia tăng đáng kể về đại diện của phụ nữ trong các thể chế chính trị kể từ những năm 1980, không có phong trào lớn trong những năm gần đây. Điều này có thể được quan sát ở cấp bang và thành phố, trong các cơ quan lập pháp và trong các cơ quan hành pháp. Ở cấp liên bang, tỷ lệ phụ nữ trong Hội đồng các quốc gia đã giảm 9 điểm phần trăm kể từ năm 2003, từ 23,9% xuống còn 15,2%. Mặt khác, trong Hội đồng Quốc gia, nó đã tăng 6 điểm phần trăm trong cùng kỳ từ 26,0% lên 32,0%.
 • Thông tin từ Cơ quan Thống kê Liên bang Thụy Sỹ (FSO) về bình đẳng giới
 • Trong hơn 30 năm, FSO đã công bố thông tin thống kê về bình đẳng giới. Phiên bản đầu tiên của số liệu thống kê bỏ túi – như việc cung cấp trực tuyến các chỉ số bình đẳng giới – đã hơn 20 năm và đã có sẵn từ năm 1998. Ấn phẩm dành cho nhiều đối tượng và sử dụng trong trường học. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về hiện trạng bình đẳng giới trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống và cho thấy sự tiến hóa theo thời gian. Một phiên bản kỹ thuật số với hai bản đồ tương tác và đồ họa sẽ có sẵn. Một sản phẩm mới – một infographic về bình đẳng giới – cũng sẽ được xuất bản cùng một lúc.

Phương Hoa (lược dịch)

Nguồn: https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/news/whats-new.assetdetail.8167562.html