Buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Tổng cục Thống kê

Sáng ngày 7 tháng 9 năm 2011, tại Hội trường Tổng cục Thống kê, Ông Bùi Quang Vinh – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tới thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê. Buổi làm việc có sự tham dự của Lãnh đạo đến từ một số Vụ nghiệp vụ thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê, Lãnh đạo một số Cục thống kê tỉnh/thành phố.

Ông Đỗ Thức – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Báo cáo trước Bộ trưởng một số nét chính về hoạt động của Tổng cục Thống kê (TCTK). Báo cáo đưa ra ngắn gọn đặc điểm tình hình TCTK và một số kết quả nổi bật trong những năm gần đây; Kết quả thực hiện công tác 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2011; đồng thời Báo cáo cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Bộ trưởng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng đã đánh giá cao đóng góp của TCTK và số liệu thống kê là cơ sở để xây dựng kế hoạch, chiến lược. Mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức, TCTK luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từ kiến nghị của TCTK, Bộ trưởng đã giao cho một số đơn vị liên quan như Văn phòng, vụ Tổ chức cán bộ, vụ Thi đua và Thanh tra của Bộ tạo điều kiện và phối hợp giải quyết. Đặc biệt là sự phối hợp giữa các đơn vị của TCTK và các đơn vị của Bộ trong việc thống nhất sử dụng số liệu. Đồng thời Bộ trưởng cũng động viên toàn thể các cán bộ, nhân viên thuộc Tổng cục Thống kê tiếp tục cống hiến nhiều hơn vì sự nghiệp Thống kê nói riêng và chiến lược phát triển của đất nước nói chung.