Các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào lĩnh vực giáo dục và sự đầu tư này liệu có đạt được kỳ vọng hay chưa khi mà các áp lực vẫn đè nặng đến các trường học, cơ sở giáo dục công lập?

Câu hỏi: Những năm gần đây các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào lĩnh vực giáo dục và sự đầu tư này liệu có đạt được kỳ vọng hay chưa khi mà các áp lực vẫn đè nặng đến các trường học, cơ sở giáo dục công lập? Ví dụ như Hà Nội những ngày gần đây. TCTK có bình luận gì không, thưa ông? (Họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, ngày 19 tháng 9 năm 2018)

Trả lời: (Ông Nguyễn Trung Tiến, Vụ trưởng, Vụ TK Thương mại và Dịch vụ)

Theo kết quả điều tra tại thời điểm 01/7/2017, tổng số cơ sở giáo dục thuộc khối doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp là 51,1 nghìn và thu hút 1,86 triệu lao động tăng tương ứng là 7,6% về cơ sở và 14% về lao động so với năm 2012. Trong giai đoạn này xã hội hóa ngành giáo dục rất cao. Những năm gần đây các doanh nghiệp cũng đầu tư mạnh vào hoạt động giáo dục và đào tạo với 5,1 nghìn cơ sở tăng 81% so với năm 2012 và lao động trong khu vực này là 83,6 nghìn người tăng 86,6% so với năm 2012. Tuy nhiên, xã hội hóa ngành giáo dục của các doanh nghiệp chiếm khoảng 10% trong tổng số lao động và cơ sở. Chính vì vậy áp lực đối với ngành giáo dục chưa được giảm tải nhiều so với giai đoạn trước.