Các Nguyên tắc cơ bản vẫn là chìa khóa cho số liệu thống kê nhà nước để điều hướng thay đổi thời gian

Vào năm 2022, chúng ta sẽ kỷ niệm 30 năm kể từ khi xây dựng các Nguyên tắc cơ bản của Thống kê nhà nước và được UNECE thông qua. Các Nguyên tắc Cơ bản sau đó đã được Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc thông qua vào năm 1994; Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC) thông qua vào năm 2013 và vào tháng 01/2014, chúng đã được Đại hội đồng LHQ thông qua, trở thành tiêu chuẩn toàn cầu được công nhận cho tất cả các số liệu thống kê nhà nước.

Các giá trị cốt lõi được đúc kết trong các Nguyên tắc cơ bản khi chúng được đưa ra cách đây 30 năm vẫn còn vang vọng cho đến ngày nay. Bình đẳng, công bằng, độc lập, trách nhiệm giải trình, minh bạch và tất cả các giá trị khác được đề cập trong Nguyên tắc cơ bản, tiếp tục thúc đẩy mọi thứ mà các nhà thống kê nhà nước đã và đang làm. Và các dấu hiệu kết quả của số liệu thống kê nhà nước – quyền riêng tư và tính bảo mật, tính khoa học mạnh mẽ, tính phù hợp và khả năng so sánh, trong số những tiêu chí khác – là công việc trọng tâm của Cơ quan Thống kê Quốc gia (NSO) ngày nay, như họ đã có vào năm 1992.

Tuy nhiên, thế giới mà các NSO hoạt động đã thay đổi rất nhiều. Sự gia tăng của các nguồn dữ liệu hiện đang được sử dụng, cùng với việc khai thác các công nghệ mới và vai trò ngày càng mở rộng của các NSO với tư cách là những người quản lý dữ liệu từ một loạt các nguồn khác nhau, đã dẫn đến sự mở rộng đáng kể các hoạt động và trách nhiệm.

COVID-19 đã có tác động sâu sắc đến các NSO trong phản ứng với các nhu cầu thay đổi và khả năng phát triển. Trong khi hầu hết các NSO đều đang trong quá trình hiện đại hóa dần dần, đại dịch đã làm họ thay đổi với tốc độ mà họ không bao giờ nghĩ là có thể.

Do đó, đã đến lúc để kiểm tra lại các giá trị mà các nhà thống kê nhà nước yêu thích và các đặc điểm xác định của thống kê nhà nước bắt nguồn từ các giá trị đó, để đảm bảo chúng phản ánh phạm vi mở rộng công việc của các NSO trong thế giới ngày nay.

Tính phù hợp – Các NSO không còn chỉ cung cấp dữ liệu, họ cung cấp các dịch vụ quản lý bao gồm tham vấn, tư vấn và các dịch vụ liên quan khác. Họ hướng dẫn người dùng thông tin và hỗ trợ họ rút ra những hiểu biết sâu sắc từ thông tin đó.

Tính độc lập nghề nghiệp – trước đây một số NSO đã coi điều này gần như đến mức cực đoan mà họ hầu như bị cô lập. Ngày nay họ đang hợp tác, họ tiếp tục độc lập về chuyên môn nhưng họ làm việc phối hợp với những người khác để tạo ra một hệ sinh thái dữ liệu tổng thể tốt hơn.

Quyền riêng tư và bảo mật – Tất nhiên, điều này vẫn được giữ nguyên. Nếu không có nó, các NSO sẽ không có sự tin tưởng của công dân để có thể hoàn thành nhiệm vụ của họ, nhưng thêm vào điều này bây giờ là đạo đức dữ liệu – ngoài quyền thu thập dữ liệu, còn để xác định xem liệu thông tin này có thực sự cần thiết cụ thể hay không và kiểm tra các tác động đạo đức của việc thu thập hoặc có được thông tin. Thống kê Canada, giống như nhiều NSO khác, không nghĩ nhiều về quyền riêng tư và tính bảo mật của dữ liệu cũng như về sự tôn trọng đối với cá nhân và thông tin cá nhân của họ. Điều này đặt người trả lời vào trung tâm của hệ sinh thái dữ liệu với sự hiểu biết về giá trị mà họ đưa vào thông tin cá nhân của mình.

Sử dụng các phương pháp hợp lý (hoặc tính toàn vẹn thống kê) – Không cần phải nói rằng các NSO tiếp tục sử dụng các phương pháp hợp lý, nhưng họ cũng đang áp dụng những phát triển mới để đáp ứng nhu cầu của các nhà hoạch định chính sách. Việc bổ sung khoa học dữ liệu, ước tính thử nghiệm, học máy và kết hợp các kỹ thuật thống kê khác và phương pháp luận rộng rãi hơn đã cho phép các NSO đáp ứng. Càng ngày, các NSO càng nhận ra rằng họ có nhiệm vụ thử nghiệm, đổi mới và áp dụng các phương pháp và công cụ mới nếu chúng thay đổi sự cân bằng giữa chi phí và lợi ích.

Tính minh bạch – Các NSO tiếp tục làm việc theo cách minh bạch, cung cấp thông tin liên quan đến chất lượng của dữ liệu và chi tiết về cách chúng được thu thập, nhưng họ đã vượt xa hơn thế. Họ cũng đang giúp các khu vực khác trong chính phủ đào tạo kiến ​​thức về dữ liệu và các tiêu chuẩn dữ liệu. Họ đang chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn về thống kê của mình với các cơ quan chính phủ khác và thậm chí khu vực ngoài nhà nước, để đảm bảo họ phát triển các kết quả thống kê phù hợp.

Hội nghị UNECE gồm các nhà thống kê châu Âu, bao gồm các nhà thống kê chính của khoảng 65 quốc gia và tổ chức quốc tế, đã khởi động một cuộc tranh luận trên phạm vi rộng để kiểm tra lại các giá trị mà họ yêu quý, với một cuộc hội thảo về ‘cách hệ thống thống kê quốc gia tuân thủ giá trị cốt lõi của số liệu thống kê nhà nước’. Mexico, Na Uy, Ireland, Colombia và Canada đã chia sẻ những suy nghĩ về cách họ duy trì các giá trị và cách họ đã phát triển theo thời gian, đặc biệt là trong năm qua liên quan đến đại dịch.

Hội nghị đã quyết định thực hiện một cuộc rà soát để xác định những giá trị cốt lõi của thống kê nhà nước ngày nay; kiểm tra xem những nguyên tắc cơ bản bất biến này được củng cố như thế nào; và quan trọng nhất đối với thế giới nói chung, cách những điều này chuyển thành hành vi và đặc điểm của số liệu thống kê nhà nước giúp chúng khác biệt với những số liệu khác. Một cuộc trò chuyện toàn cầu đã được khởi động, không chỉ liên quan đến những người sản xuất số liệu thống kê nhà nước mà còn cả những người sử dụng chúng. Kết quả nghiên cứu sẽ được báo cáo cho phiên họp toàn thể lần thứ 70 của Hội nghị các nhà thống kê châu Âu vào năm 2022, như một phần của các hoạt động kỷ niệm 30 năm.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn: https://unece.org/general-unece/news/fundamental-principles-remain-key-official-statistics-navigate-times-change