Các nước lý giải và lượng hóa tác động của từng nguyên nhân gây chênh lệch số liệu thống kê XNK bằng cách nào?

Câu hỏi: Các nước lý giải và lượng hóa tác động của từng nguyên nhân gây  chênh lệch số liệu thống kê XNK bằng cách nào? (Nguồn: Báo cáo QH chêch lệch XNK hàng hóa TQ)

Trả lời:

(Tổng cục Thống kê) Báo cáo của Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc cho thấy việc lượng hóa tác động của từng nguyên nhân chỉ thực hiện được trên cơ sở rà soát song phương giữa hai đối tác về các vấn đề: cơ sở dữ liệu XNK, phạm vi thống kê, chính sách thương mại, quy tắc xuất xứ của nước này áp dụng với nước kia… Ví dụ trường hợp của Mỹ: do số liệu xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ thấp hơn nhiều so với nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc, năm 2000 mức chênh lên tới gần 50 tỷ USD tương đương 50%, năm 2008 Mỹ và Trung Quốc thống nhất thành lập một Ủy ban chung để rà soát để phân tích và lượng hóa tác động của từng nhóm nguyên nhân[1]

–  Nhóm nguyên nhân về phương pháp: Sự khác nhau về thời điểm, phạm vi thống kê, nước đối tác, xác định trị giá, tỷ giá… của 2 nước.

–  Nhóm nguyên nhân đối với luồng hàng hóa giao dịch giữa 2 nước: Sau sản xuất, doanh nghiệp Trung Quốc bán sản phẩm cho nước thứ 3, nước thứ 3 bán cho Mỹ, nhưng xuất xứ hàng hóa vẫn được Mỹ ghi nhận là Trung Quốc. Nhiều hàng hóa của Trung Quốc đã vào Hồng Kông trước khi sang Mỹ, tại đó hàng hóa được gia công sơ, đóng gói…để xuất sang Mỹ. Các hàng hóa này vẫn được Mỹ ghi nhận xuất xứ từ Trung Quốc. Đây được coi là nguyên nhân lớn nhất đóng góp vào chênh lệch về số liệu.


[1] Báo cáo rà soát số liệu thống kê XNK hàng hóa giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc” tháng 10 năm 2009 thực hiện bởi Bộ Thương mại và Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ với Bộ Thương mại Trung Quốc – giới thiệu bởi UNSD