Các sự kiện bên lề và Kỳ họp lần thứ 52 của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc

Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc (UNSC) sẽ được tổ chức theo khuôn khổ trực tuyến thu nhỏ, bao gồm 04 cuộc họp không chính thức kéo dài hai giờ, từ ngày 01 đến ngày 03 và ngày 05 tháng 3 năm 2021, từ 9:00 đến 11:00 giờ sáng theo giờ NewYork – Mỹ. Quyết định này được đưa ra do tác động liên tục và liên tục của đại dịch COVID-19 đối với việc sắp xếp công việc cho các cơ quan trực thuộc của Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC). Chương trình dự kiến của Kỳ họp lần thứ 52 của UNSC, thông tin về các sự kiện Phụ lục 1 kèm theo.

Sự kiện này sẽ giới thiệu một số công việc của các quốc gia, nêu bật cách họ tiếp tục triển khai giám sát SDG quốc gia trong đại dịch COVID-19, bao gồm cả việc phát triển nền tảng dữ liệu, biên soạn siêu dữ liệu và sự tham gia của người dùng. Sự kiện cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm của các quốc gia trong việc giám sát ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với các SDG. Ngoài ra, sự kiện sẽ làm nổi bật cách dự án UNSD-FCDO đã điều chỉnh, cung cấp các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo dự án vẫn có thể tiếp cận và phù hợp với tình hình hiện tại.

Như thường lệ trước và sau phiên họp chính thức, UNSC tổ chức một loạt các sự kiện bên lề trong khoảng thời gian từ 20/01 đến 11/3/2021, bao gồm khoảng 37 cuộc họp.. Trong đó, Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc tổ chức các cuộc họp thường niên liên quan đến một số nội dung Dữ liệu lớn và SDG.. mà Tổng cục Thống kê đang quan tâm và thực hiện rất tích cực, như: Dự án UNSD-FCDO về giám sát các chỉ tiêu SDG của các quốc gia, tập trung vào trao đổi kinh nghiệm và thảo luận về Dữ liệu/dữ liệu đặc tả; tương tác người dùng tin và công tác điều phối của các quốc gia. Việt Nam là nước thành viên tham gia vào Dự án này. Chương trình và nội dung các cuộc họp bên lề tại Phụ lục 2 kèm theo

ĐN (dịch và tổng hợp)

Nguồn: https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
doc Phuluc1_2021-L1-Timetable-VIE 36 KB 657
doc Phuluc2_Side Event Agenda_VIE 21 KB 616