Các tiêu chuẩn là chất xúc tác để đạt được sự phát triển bền vững

Tiêu chuẩn là một phần không thể thiếu của xã hội và hiện diện trong hầu hết mọi thứ xung quanh chúng ta hàng ngày; họ định hình cách sản phẩm được thiết kế, sản xuất và sử dụng. Chúng có trong tất cả các sản phẩm xuyên biên giới và có thể đóng vai trò quan trọng để giảm bớt các rào cản kỹ thuật đối với thương mại cũng như tích hợp các khía cạnh bền vững chính trực tiếp vào quan niệm và tuân thủ sản phẩm. Thiếu tiêu chuẩn, nhân rộng tiêu chuẩn hoặc tiêu chuẩn quá hạn chế có thể làm gián đoạn dòng chảy thương mại. Điều quan trọng là đảm bảo rằng các tiêu chuẩn được áp dụng một cách nhất quán và hài hòa.

Trong Diễn đàn Khu vực UNECE về Phát triển Bền vững (RFSD), Ban Công tác về Hợp tác Quy định và Chính sách Tiêu chuẩn hóa (WP.6) đã tổ chức một sự kiện bên lề vào ngày 6 tháng 4 để giới thiệu tầm quan trọng của việc tiêu chuẩn hóa để đạt được các SDGs 4, 5 và 17 (ba trong số các chủ đề chính của RFSD 2022) và phản ánh các bước tiếp theo cần thiết hướng tới một tương lai bền vững. Bản ghi đầy đủ của cuộc họp này hiện có trên kênh YouTube của UNECE.

Các tiêu chuẩn trong quy chuẩn kỹ thuật xác định khả năng di chuyển hàng hóa qua biên giới của các bên liên quan. Sử dụng các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận có thể giúp thúc đẩy thương mại và giúp xây dựng sự tin cậy trong việc hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và tính bền vững. Phái đoàn Vương quốc Anh tại WTO, LHQ và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã vạch ra tiềm năng hợp tác quốc tế to lớn về việc xây dựng tiêu chuẩn và nhấn mạnh tầm quan trọng của WP.6. để hợp tác và bền vững trong việc phát triển các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận.

Chủ tịch Ủy ban Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác trong việc phát triển và sử dụng các tiêu chuẩn, đặc biệt là trong các lĩnh vực chính sách thương mại. Vì các tiêu chuẩn quốc tế là cốt lõi để đạt được nhiệm vụ của Ủy ban TBT, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của các Quốc gia thành viên trong việc tham gia và hợp tác trong quá trình phát triển của họ.

Các Phái đoàn Thường trực của Đức tại Geneva nhấn mạnh rằng đã đến lúc phải coi bình đẳng giới là một nguyên tắc bao trùm chứ không chỉ là một vấn đề chuyên đề. Mục tiêu của chính sách phát triển nữ quyền là thực hiện quyền con người và sự tham gia bình đẳng về xã hội, chính trị và kinh tế của tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, nhận diện giới, dân tộc, tình trạng di cư, tuổi tác, khả năng khuyết tật hoặc đặc điểm nhận dạng khác. Người ta nhấn mạnh rằng các tiêu chuẩn WP.6 đáp ứng giới đóng góp vào mục tiêu này. Hội đồng Tiêu chuẩn của Canada đã mô tả lý do tại sao giới lại quan trọng trong việc tiêu chuẩn hóa, bằng cách nhấn mạnh những thành kiến ​​vẫn tồn tại trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn, thường coi phụ nữ là đối tượng thích hợp – ngay cả khi phụ nữ đại diện cho một nửa dân số. Diễn giả đã trình bày về WP.6 tuyên bố về các tiêu chuẩn và phát triển tiêu chuẩn đáp ứng giới cũng như Hướng dẫn xây dựng các tiêu chuẩn đó. Những điểm này một lần nữa được nhắc lại trong phiên họp Bàn tròn của UN Women của RFSD và được phản ánh trong báo cáo cuối cùng của RFSD (đoạn 52) .

Học viện vẫn không thể thay thế trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác giữa nhiều bên, xác định các vấn đề và tìm ra các giải pháp sáng tạo hướng tới tính bền vững. Một trong những lợi ích chính và tác động trực tiếp của WP. 6 là đưa giáo dục về tiêu chuẩn hóa vào giới học thuật (ví dụ như thông qua chương trình mô hình về tiêu chuẩn ) và nâng cao nhận thức và kiến ​​thức cho các bên liên quan kinh tế trong tương lai. Đại học Matej bel của Slovakia nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng kiến ​​này và nhắc lại rằng các tiêu chuẩn hiện diện trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống hàng ngày của chúng ta và tầm quan trọng của sự hợp tác.

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế đã chứng minh cách thức hợp tác được thực hiện trong việc xây dựng tiêu chuẩn, nhằm tìm cách đáp ứng nhu cầu toàn cầu, đảm bảo mọi tiếng nói đều được lắng nghe và thúc đẩy việc sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế. Nó hoạt động theo hướng làm cho cuộc sống dễ dàng hơn, an toàn hơn và tốt hơn song song với Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc để đạt được một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn cho tất cả mọi người.

Bằng cách tích hợp vào các nguyên tắc cốt lõi của sự phát triển tiêu chuẩn như đáp ứng giới, có thể tác động tích cực đến xã hội nói chung để hướng tới một kết quả mong muốn. Nguyên tắc tương tự này có thể được khuyến khích trong thiết kế sản phẩm và quy trình cho tất cả các khía cạnh của Chương trình nghị sự 2030 để đảm bảo một tương lai bền vững cho tất cả mọi người. WP.6 đã sẵn sàng để khám phá các khả năng.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để phát triển hơn nữa những vấn đề này trong hội nghị ngày 1 tháng 6 về “Các tiêu chuẩn đáp ứng giới: đưa các tiêu chuẩn về phát triển bền vững và bình đẳng giới đến các cơ quan phát triển tiêu chuẩn” cũng như các sự kiện khác trong Diễn đàn WP.6 ngày 1-10 tháng 6 của chúng tôi .

Để biết thêm thông tin về WP.6, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại: https://unece.org/trade/wp6 .

Oanh Nguyễn (dịch)

Nguồn: https://unece.org/sustainable-development/news/standards-are-catalyst-achievement-sustainable-development