Các yêu cầu, nguyên tắc quan trọng trong đánh giá lại GDP

Câu hỏi: (PV Thúy Hiền-TTXVN) Ông có thể cho biết các yêu cầu, nguyên tắc quan trọng trong đánh giá lại GDP?

Trả lời: (Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, TCTK)

Yêu cầu tổng thể là bảo đảm sự trung thực, chính xác, khách quan về số liệu; tránh trùng lắp hoặc bỏ sót thông tin. Từ đó, loại bỏ được vấn đề chênh lệch số liệu, cách hiểu thiếu chính xác hoặc không đúng đối với cá nhân, tổ chức sử dụng kết quả thống kê. Chúng tôi bảo đảm một số nguyên tắc gồm bảo đảm tính toàn diện; trong đó đánh giá lại GDP đầy đủ phạm vi tất cả các ngành trong nền kinh tế; bảo đảm tính thống nhất quy trình và phương pháp tính theo quy trình chặt chẽ, khoa học, thống nhất và khách quan cũng như đúng thông lệ quốc tế; bảo đảm tính lịch sử và tính so sánh, phản ánh đúng và rõ thực trạng, đặc điểm kinh tế-xã hội, thống nhất về lý luận và thực tiễn, sự nhất quán theo chuỗi thời gian, không gian.