Câu chuyện về chương trình ứng dụng niên giám thống kê

Christine Uhrlander Lindbom,  Thống kê Thụy Điển[1]

Niên giám thống kê Thụy Điển được xuất bản từ năm 1914. Bản in bao gồm khối lượng lớn số liệu thống kê được sản xuất ở Thụy Điển theo hình thức tập trung. Cho đến năm 2000, Niên giám là cuốn sách với rất nhiều  bảng biểu, ngoài ra, hơn mười năm qua chúng tôi đã đưa vào nhiều hình ảnh, bản đồ. Ở phần cuối niên giám có các nội dung đề cập đến thường dân Thụy Điển và những tóm tắt thống kê khá khác thường. Mặt khác, các số liệu thống kê được trình bày trong các bảng biểu theo từng lĩnh vực chủ đề, các đề mục ngắn gọn, các đồ thị và bản đồ. Niên giám 2012 hiện có tất cả  606 trang, sau khi đã giảm bớt khoảng 120 trang so với năm trước.Trong vài năm qua, giá một cuốn niên giám in vào khoảng 40 EURO. Hiện tại, có lúc niên giám cũng được cung cấp miễn phí trên website của Thống kê Thụy Điển với cả ngôn ngữ Thụy Điển và Anh và  theo định dạng PDF, (//www.scb.se/Pages/Product_30937.aspx).

Thống kê Thụy Điển phát hành ra cuốn Niên giám nhằm vào hai mục đích: (1) Củng cố thương hiệu của Thống kê Thụy Điển và (2) Tạo điều kiện cho người sử dụng thông qua chọn lựa cụ thể, tiếp cận dễ dàng hơn đến các số liệu thống kê, cũng như  dữ liệu hàng năm và các chuỗi thời gian. Việc củng cố tên thương hiệu là cần thiết đối với Thống kê Thụy Điển, nhưng truy cập được dễ dàng vào các số liệu thống kê có chọn lọc lại là nhu cầu của người sử dụng.

Chúng tôi phải thừa nhận là trước khi mọị người chưa truy cập được vào Internet, niên giám thống kê đã có một vị trí quan trọng hơn nhiều. Trong những năm qua,  lượng phát hành niên giám đã giảm xuống và đặc biệt giảm trầm trọng trong cả thập kỷ qua. Phiên bản năm 2011 đã giảm xuống chỉ còn 2 500 cuốn, trong đó chỉ có khoảng 1000 bản được bán ra bên ngoài. Trước kia, niên giám đã được bán và phân phối cho các trường học và thường được sử dụng trong lớp học. Do nguồn tài chính giảm và sự bùng nổ của máy tính trong các trường học, nên đã không cần đến lượng lớn niên giám nữa.

Vài tháng sau khi phát hành Niên giám Thống kê 2011, một lần nữa cho thấy doanh số bán ra không lạc quan, cho dù cuốn sách in đã có sự quan tâm đáng kể của  các phương tiện truyền thông. Vụ Truyền thông  đã bắt đầu tìm kiếm các hình thức phân phối khác. Một khả năng là chuyển niên giám vào ứng dụng đối với điện thoại thông minh và máy tính bảng. Trong những năm vừa qua, chúng tôi thấy rằng máy tính bảng đã xâm nhập vào trường học Thụy Điển, điều đó làm cho cả  việc tìm kiếm và phát hiện số liệu thống kê chính thức dễ dàng  và thú vị hơn!

Để có thể phát hành các ứng dụng nhanh chóng, chúng tôi đã quyết định sử dụng tài liệu theo thể thức tạo ra (các tài liệu văn bản). Việc chọn lựa phương pháp để phát triển ứng dụng tách rời với cuốn niên giám, thường là một quá trình tốn kém và dài dòng hơn. Trong thực tế, ứng dụng mà chúng tôi  có trong tâm trí giống nhiều với một cuốn sách điện tử dành cho các máy tính bảng. Do thị trường Thụy Điển vào thời điểm đã hoàn toàn bị các máy tính bảng iOS chi phối, chúng tôi đã hướng vào ứng dụng dành cho iPad.

Chức năng chúng tôi muốn có, bao gồm các tính năng như tìm kiếm văn bản, các chức năng người dùng yêu thích và chức năng chia sẻ. Nó cũng bao gồm các liên kết với trang web Thống kê Thụy Điển và chức năng đưa ra nhận xét ​​và đề xuất. Trong tháng 7 năm 2011, nhóm phát triển ứng dụng đã bắt đầu làm việc trong dự án này và các ứng dụng đã có sẵn trong kho ứng dụng của Apple vào đầu tháng Mười. Chúng tôi quyết định chọn đưa ứng dụng miễn phí trong năm đầu tiên.

Trong tuần đầu tiên, đã có hơn 5 000 lần ứng dụng của niên giám được tải từ App Store và nó được đánh giá mức 4 + trong thang điểm 5 (thông qua 20  đánh giá). Trong tuần thứ hai, nó đã được  website công nghệ nổi tiếng của  Thụy Điển (www.idg.se) lựa chọn là “ứng dụng thời đại”. Về việc quan tâm của các phương tiện truyền thông đại chúng và những thảo luận trên blog, nó đạt được vị trí thứ nhất, giống như ứng dụng hàng đầu miễn phí của iPad trong App Store.

Sau một tháng, ứng dụng niên giám đã được tải về 14 800 lần, và sau sáu tháng, nó đã được tải về 20 300 lần. Tuy nhiên, ứng dụng đã được sử dụng thực sự ở mức độ nào thì chúng tôi không biết đươc. Chức năng liên hệ với Thống kê Thụy Điển trong ứng dụng đã không được sử dụng.

Sau thành công của ứng dụng Niên giám 2011, chúng tôi đã quyết định khởi động một phiên bản mới miễn phí cùng với phiên bản in 2012. Chúng tôi tính đến một số tính năng mới như bản đồ với các địa chỉ địa lý và đồ thị tương thích. Niên giám 2012 in đã được ra mắt ngày 18 tháng 1 năm 2012 và với ứng dụng cho iPad đã có sẵn trong App Store vào ngày 14 tháng 2. Trong khi số lần tải về ở ứng dụng thứ nhất tăng lên đột ngột, thì đối với  ứng dụng thứ hai đã có sự gia tăng đều đặn. Sau một tháng, ứng dụng được tải về 4 500 lần, và sau ba tháng, đã lên tới 13 700 lần. Công chúng đã tải ứng dụng của chúng tôi nhiều trong cuối tuần lễ Phục sinh, và trong một số ngày lên đến khoảng 2 500 lượt, lớn hơn nhiều so với những ngày đầu ra mắt.

So với 1 000 bản in đã được bán ra, sự lan tỏa của trình ứng dụng đã là rất mỹ mẵn. Chúng tôi đã có ý kiến ​​tích cực cả trên các phương tiện truyền thông lẫn ở các blog.  Nó được nhìn nhận tích cực như một ứng dụng rất toàn diện và là chúng tôi cung cấp nó miễn phí. Mặt khác, một số người đã phản ứng lại một cách tiêu cực về sự thật là ứng dụng đó được thiết kế cho nền tảng iOS.

Những bài học khác chúng tôi được biết là ứng dụng sẽ làm tăng thêm giá trị so với các quyển sách in, là khó để đo lường nó cho dù nó được sử dụng như thế nào, cũng như Niên giam Thống kê của Thụy Điển có thương hiệu mạnh và được quản lý phù hợp trong tương lai.

Chúng tôi hiện đang thảo luận về tương lai của Niên giám thống kê Thụy Điển tại vụ truyền thông của Cục Thống kê Thụy Điển. Hai mục đích của cuốn niên giam vẫn còn hiệu lực? Nếu vậy, chúng (hai mục đích) có thể được đáp ứng theo cách khác tốt hơn? Chúng tôi không có kế hoạch về ứng dụng niên giám mới đối với iPad dành cho năm tiếp theo.Thay vào đó, chúng tôi hân hoan chờ đón phiên bản kỷ niệm 100 năm cho  năm 2014 (1914- 2014).

Nguồn http://www.unece.org/stats/documents/2012.06.dissemination.html TMH


[1] Báo cáo mời, trình bày  tại phiên thứ 3 của Hội nghị truyền thông thống kê của các Nhà Thống kê Châu Âu  tại  Geneva, Thụy sĩ , 27-29 tháng 6 năm 2012.