Cây lúa như “hoa hậu”

Tại một hội nghị bàn về tình hình KT- XH 6 tháng đầu năm, sau khi đại diện UBND đọc xong báo cáo KT- XH 6 tháng, đến phần phát biểu ý kiến của các ngành. Đại diện của ngành nông nghiệp phát biểu nhất trí với số liệu thống kê về tình hình sản xuất nông nghiệp trình bày trong báo cáo, tuy nhiên chưa đồng tình với ước năng suất lúa chiêm: “năng suất lúa chiêm năm nay phải cao hơn và đạt 56 tạ/ha, chứ không phải là 53 tạ/ha như trong báo cáo”. Đại diện ngành Nông nghiệp tiếp tục đưa ra nhiều lý do làm cho năng suất vụ này phải là như thế. Vì số liệu ước năng suất lúa là của ngành Thống kê công bố, nên đại diện ngành Thống kê phát biểu: “phương pháp ước năng suất lúa của ngành chúng tôi như phương pháp” chấm trong cuộc thi “Hoa hậu báo Tiền phong”; chưa kịp nói tiếp cả hội nghị không ai bảo ai đều “bật cười”.

Không hề lúng túng, đại diện ngành Thống kê nói tiếp:

–  Quá trình triển khai, chúng tôi cũng cân, cũng đo, cũng đếm và cũng phỏng vấn người trồng lúa và hội thảo, rồi sau đó tổng hợp tính toán theo phương pháp chuẩn khoa học thống kê rồi mới công bố;

–  Công bố số liệu ước năng suất 53 tạ/ha, cũng như “Hoa hậu” cuộc thi đã được Ban Giám khảo công bố trao vương miện.

–  Tuy nhiên, ngành Thống kê phải tiếp tục nâng cao trình độ, trách nhiệm của mình hơn nữa để khi số liệu thống kê được công bố ra mọi người đều đồng tình, cũng như “Hoa hậu” được chọn đúng là: Đẹp nết, đẹp người. Chủ tọa cuộc họp và tất cả đại biểu trong cuộc họp đều khẳng định năng suất lúa chiêm ước năm nay chỉ được 53 tạ/ha./.

Vũ Liêm (TCTK)