Chỉ số hài hòa giá tiêu dùng – HICP

Hiện nay, bên cạnh các chỉ số giá truyền thống, chỉ số hài hòa về giá tiêu dùng (HICP) cũng được coi là một trong những thước đo lạm phát chuyên sâu, hơn nữa có tính so sánh giữa các quốc gia. Chỉ tiêu này cũng trở thành một công cụ đắc lực trong việc phân tích kinh tế, hoạch định chính sách cho chế độ tiền lương, phúc lợi xã hội hoặc các công cụ tài chính. Ngoài ra, HICP cũng được sử dụng để đánh giá sự hội tụ về giá với quan điểm của một quốc gia tham gia liên minh tiền tệ.
Đối với Việt Nam, để đo lường mức độ lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hiện vẫn đang được sử dụng như một thước đo chính thức, trong khi đó những hiểu biết về chỉ số HICP còn tương đối mới. Chính vì vậy, trong bài viết này, tác giả sẽ trình bày một số hiểu biết tổng quan về HICP, phương pháp tính toán và làm rõ điểm khác biệt giữa HICP và CPI.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai3 So5.2022 1 MB 860