Chính phủ Vương Quốc Anh công bố chiến lược về năng lực dữ liệu

Chính phủ Anh, cùng với Hội đồng kinh tế thông tin mới thành lập gần đây, vừa công bố Chiến lược về năng lực dữ liệu, trong đó phác thảo ra những nét chính các cơ hội về dữ liệu lớn/dữ liệu mở có thể được sử dụng vì lợi ích của mọi người như thế nào.

Với tiêu đề “Nắm bắt cơ hội dữ liệu”, Chiến lược được bắt đầu với tiền đề về tầm quan trọng ngày càng tăng của dữ liệu là “một trong những cơ hội và thách thức lớn nhất đối với các nhà làm chính sách ngày nay”. Trích dẫn số liệu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và kinh doanh, ước tính thị trường dữ liệu lớn  có thể tạo ra 58.000 việc làm mới ở Anh giữa năm 2012 và năm 2017.

Chiến lược có phạm vi rộng, tập trung vào ba lĩnh vực bao quát để xây dựng năng lực dữ liệu: thiết lập cơ sở kỹ năng tốt, thiết lập cơ sở hạ tầng dữ liệu nhanh, linh hoạt và đáp ứng, và thiết lập hệ thống phù hợp để chia sẻ và liên kết dữ liệu được thực hiện an toàn và phù hợp.

Để nâng cao kỹ năng cơ bản, các tổ chức trong đó có e-skills UK, Nesta (do Hội thống kê Hoàng gia Anh (RSS) hỗ trợ) và Viện nghiên cứu dữ liệu mở (Open Data Institute) được giao nhiệm vụ thăm dò những  kỹ năng còn thiếu trong môn phân tích dữ liệu. Các trường Đại học Vương quốc Anh sẽ xem xét lại kỹ năng phân tích dữ liệu được giảng dạy như thế nào trong các môn học khác nhau ở bậc giáo dục đại học. Trong tháng 11 năm 2013 , chính phủ sẽ tổ chức một cuộc hội thảo, tập trung các trường đại học và các doanh nghiệp để thảo luận về làm thế nào để có những kỹ năng phù hợp cho các sinh viên tốt nghiệp về khoa học máy tính.

Chiến dịch RSS getstats trong chiến lược là một trong số những sáng kiến ​​quan trọng để hoàn thiện việc xử lý dữ liệu và các kỹ năng định lượng, như Chương trình Q-Step đưa ra gần đây (giá trị 19,5 triệu Bảng được thiết kế để đẩy mạnh một bước sự thay đổi về đào tạo các kỹ năng định lượng trong khoa học xã hội) . Cũng như các kế hoạch đang làm để quảng cáo hình ảnh của môn phân tích dữ liệu và các cơ hội nghề nghiệp khác nhau bằng cách đối chiếu lý lịch nghề nghiệp của những người làm việc trong các bộ môn khoa học.

Một chương trình định hướng nhận thức và tiếp cận cơ sở hạ tầng điện tử cho các doanh nghiệp sẽ tạo nền tảng chiến lược cơ sở hạ tầng của chính phủ, đồng thời cũng thu hút đầu tư nước ngoài và các khách hàng đối với ngành công nghiệp dữ liệu trung tâm “mạnh mẽ và được củng cố” của Vương quốc Anh. Ngoài ra, Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và Vật lý (EPSRC) đang xây dựng kế hoạch mạng lưới của các trung tâm về phân tích dữ liệu lớn. Chiến lược này cũng bao gồm các dữ liệu nghiên cứu và các động thái gần đây hướng tới việc tiếp cận mở. Vì mục đích này, năm tới Hội Thống kê Hoàng gia sẽ triệu tập một  Diễn đàn Khoa học dữ liệu mở để phát triển các đề xuất hỗ trợ việc tiếp cập mở.

Chính phủ cũng đang xem xét dữ liệu riêng và việc tổ chức Dịch vụ thống kê chính phủ (GSS) sẽ khởi động chiến lược dữ liệu riêng vào cuối năm nay. Đối với người tiêu dùng, chương trình dữ liệu cá nhân sẽ được mở rộng, để mọi người có thể truy cập dữ liệu cá nhân mà một công ty nắm giữ về họ.

Roeland Beerten,  giám đốc chuyên môn và sự kiện xã hội RSS bình luận: “RSS hoan nghênh chiến lược này, và đặc biệt, việc công nhận nhu cầu của đất nước cần để giải quyết vấn đề các kỹ năng thống kê trong hệ thống đào tạo và trong phạm vi  chuyên môn rộng. Nếu chúng ta muốn có giá trị thực tế từ dữ liệu mở, thì cần áp dụng phân tích và giải thích tốt để đưa ra bằng chứng. Xử lý dữ liệu tốt và các kỹ năng thống kê là những yếu tố cần thiết cho phép điều này xảy ra.”

NTH
Nguồn: http://www.statslife.org.uk/news