Chương trình đào tạo trên cơ sở nghiên cứu tại SIAP

Chương trình đào tạo dựa trên cơ sở nghiên cứu (RbTP) thời gian 3 tháng (năm 2013) được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của các học viên và cơ quan thống kê quốc gia cử học viên tham dự. Chương trình RbTP gồm ba giai đoạn.

– Giai đoạn I

Thời gian hai tháng và được thiết kế để cung cấp cho học viên kiến thức kỹ thuật và kỹ năng trong lĩnh vực nghiên cứu của họ. Chương trình được thực hiện kết hợp với các cơ quan thống kê quốc gia đã cử học viên tham dự, trong đó sẽ chỉ định cán bộ có trình độ chuyên cao làm điều phối viên đào tạo. Chương trình đào tạo được thực hiện trực tuyến sử dụng công nghệ hiện đại sẵn có cho đào tạo từ xa, e-mail, v.v. Các học viên sẽ cung cấp kết quả công việc của họ và trình SIAP dự thảo báo cáo kết quả.

– Giai đoạn II

Khóa học một tuần được thực hiện tại SIAP cho những học viên được chọn, là những người có các dự thảo báo cáo kết quả tốt nhất. Học viên được công nhận kết quả nghiên cứu trong giai đoạn II ​​sẽ tiếp tục hoàn thiện thêm nghiên cứu của họ dưới sự hướng dẫn của các giảng viên SIAP.

– Giai đoạn III

Vào giai đoạn đào tạo cuối này, các học viên tham dự giai đoạn II sẽ hoàn thành công việc nghiên cứu của họ trong vòng một tháng dưới sự hướng dẫn của giảng viên SIAP và trình SIAP kết quả là bản báo cáo cuối cùng phù hợp để công bố.

Lưu ý: SIAP sẽ giới thiệu các học viên, những người chứng tỏ đã thực hiện xuất sắc trong quá trình nghiên cứu của họ ở cả ba giai đoạn của chương trình này để nghiên cứu tại Trường Đại học quốc tế Tokyo (Tokyo International University) tại Nhật Bản.

NTH

Nguồn: http://www.unsiap.or.jp/training/researchbase.php