Chương trình tập huấn về Sản xuất và phân tích thống kê các chỉ số giám sát hỗ trợ chính sách phát triển hòa nhập (PAMID2017)

Mười nhà thống kê đến từ các nước Ai Cập, Ghana, Lào, Palestine, Tunisia, Vanuatu và Việt Nam tham dự khóa đào tạo từ ngày 15/5/2017 đến ngày 7/7/2017 do SIAP phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức, về chủ đề: “Sản xuất và phân tích thống kê các chỉ số giám sát hỗ trợ chính sách phát triển hòa nhập” (PAMID2017), tại trụ sở SIAP ở Chiba, Nhật Bản. Ông Hiroyuki Kitada, Phó Giám đốc SIAP; Ông Takahiro Moriya, Phó Tổng cục trưởng JICA, Trung tâm Quốc tế Tokyo; và Ông Yutaka Arai, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Chính sách (Tiêu chuẩn Thống kê), Bộ Nội vụ và Truyền thông (MIC) chào đón các đại biểu tham dự lễ khai mạc khóa học.

Thiết kế khóa học nhằm tăng cường năng lực cho các nhà thống kê của chính phủ để đưa ra các chỉ số Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và các số liệu thống kê kinh tế và xã hội, nhằm tạo điều kiện thuận lợi việc phân tích sự chênh lệch số liệu và giám sát những tác động của các chính sách phát triển tổng thể. Chủ đề của khóa học, bao gồm: Hướng dẫn các khung phân tích và đo lường sự khác biệt về kinh tế và xã hội theo quan điểm của SDGs; hiểu biết và chuẩn bị dữ liệu từ các cuộc điều tra phức tạp để sử dụng trong phân tích chênh lệch số liệu thống kê và đo lường các chỉ tiêu SDGs không thống nhất; các công cụ và phương pháp thống kê để sản xuất và phân tích các chỉ tiêu SDGs không thống nhất. Những người tham gia sẽ đưa ra những bài báo phân tích sự khác biệt về kinh tế và xã hội dựa trên số liệu điều tra hộ gia đình và tập trung vào các chỉ số SDGs.

Các học viên tham gia khóa học

Đỗ Ngát (dịch)

Nguồn: http://www.unsiap.or.jp/news_event/news/2017/1705_PAMID.html