Chuyện vui thống kê

Ba nhà thống kê đi săn, gặp một con hươu lớn. Người thứ nhất bắn trượt, do nhắm lệch 1 mét về bên trái. Người thứ hai bắn cũng trượt, do lệch một mét về bên phải. Người thứ ba không bắn, mà reo lên mừng rỡ: “Nếu tính trung bình thì chúng ta đã bắn trúng rồi đó!”

Một nhà thống kê có vợ sinh con sinh đôi. Ông ta rất mừng và gọi điện cho mục sư để đăng ký làm lễ rửa tội cho con. Mục sư bảo: “Đem hai đứa trẻ đến nhà thờ, ta sẽ làm phép rửa cho chúng.” Người cha trả lời: “Không, chỉ cần rửa tội một đứa thôi, đứa kia phải ở nhà để làm nhóm đối chứng.”

Logic là phương pháp có hệ thống để giúp ta đi đến kết luận sai một cách tự tin. Còn thống kê là phương pháp có hệ thống để giúp ta đi đến kết luận sai với chỉ khoảng 95% độ tự tin thôi.

PĐQ

Nguồn: http://www.vnmath.com/2010/04/chuyen-vui-thong-ke.html