Cơ hội và thách thức khi Việt Nam đạt mốc 100 triệu dân

Việt Nam đang chuẩn bị cho sự kiện đạt mốc 100 triệu dân. Cơ hội thị trường 100 triệu dân mở ra rất nhiều như nguồn lực lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn, vị thế chính trị được nâng lên… Bên cạnh đó 100 triệu dân cũng tạo ra không ít thách thức khi số người tăng lên sẽ tạo áp lực về môi trường, tài nguyên, áp lực về y tế, giáo dục, an toàn, trật tự xã hội, về chính sách định cư, về nhu cầu lao động, đảm bảo an sinh… là những thách thức rất lớn đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta có những giải pháp thích ứng để phát huy tối đa sức mạnh, đồng thời tìm ra giải pháp tốt nhất để biến những thách thức thành cơ hội. Bài viết sẽ gợi mở ra những cơ hội, thách thức và các gợi ý chính sách khi Việt Nam đạt mốc 100 triệu dân.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai5. So2.2023 441 KB 295