Có nên điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng không

Câu hỏi: (PV Mạnh Bôn-Báo đầu tư) Theo ông, có nên điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng không? (Nguồn: https://baodautu.vn/nam-nhom-dong-luc-de-dat-muc-tieu-tang-truong-d122055.html)

Trả lời:

(TS. Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

Theo dự báo của nhiều định chế tài chính, năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của hầu hết các nước trên thế giới đều chậm lại, thậm chí, nhiều nước tăng trưởng âm do bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Theo tôi, không nên điều chỉnh các mục tiêu tăng trưởng, vì giả sử Quốc hội có điều chỉnh và đến cuối năm đạt được mục tiêu, thì nhằm mục đích gì, giải quyết vấn đề gì?

Vấn đề quan trọng bây giờ là cần quyết liệt thực hiện các giải pháp đã được cụ thể hóa tại Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảm đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất là 5% như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, vấn đề quan trọng không kém là làm sao để nền kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý, tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn. Đó mới là những câu chuyện cần phải bàn.