Có nên tích hợp 2 cuộc điều tra về dân số và nhà ở năm 2019 và cuộc điều tra riêng về 53 dân tộc thiểu số vào một cuộc điều tra như trước đây được không?

Câu hỏi:(Nhà báo Kim Hải-Đài truyền hình Việt Nam) Tổng cục Thống kê vừa hoàn tất cuộc Tổng điều tra về dân số và nhà ở năm 2019 – cuộc điều tra có quy mô rất lớn, với đối tượng là tất cả người dân Việt Nam, vậy có nhất thiết phải tổ chức thêm một cuộc điều tra riêng về 53 dân tộc thiểu số nữa hay không? Liệu chúng ta có kế hoạch từ trước để tích hợp các nội dung hỏi để thực hiện 2 mục đích vào một cuộc điều tra trước đây được không?

(Nguồn: https://vtv.vn)

Trả lời:

(Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng, TCTK)

Đúng là chúng ta vừa thực hiện Tổng đầu tra dân số và nhà ở vào 01/4/2019 và mới công bố kết quả sơ bộ 01/7/2019. Liên quan đến phạm vi và nội dung của 02 cuộc điều tra là khác nhau.

Về Tổng điều tra dân số và nhà ở điều tra toàn bộ hơn 96 triệu dân với thông tin cơ bản liên quan tình hình dân số và nhân khẩu học, nhà ở theo thông lệ quốc tế.

Về Điều tra tình hình hình kinh tế-xã hội 53 dân dộc thiểu số thì thông tin rất đa dạng, phong phú và toàn diện bao gồm các lĩnh vực như: đời sống kinh tế, đời sống xã hội, tinh thần, duy trì bản sắc dân tộc… đòi hỏi thông tin rất chi tiết và cụ thể mà chỉ dựa vào thông tin của Tồng Điều dân số và nhà ở vừa rồi thì chúng ta không đủ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân tộc và xây dựng chính sách, quy hoạch phát triển về dân tộc.

Tổng cục Thống kê và Ủy ban dân tộc cũng đã bàn luận vấn đề này rất nhiều, đã cân nhắc và tính toán thiệt hơn có thể lồng ghép được hay không? Sau khi tính toán lại chúng tôi cho rằng tách riêng sẽ phù hợp nhất để đảm bảo chất lượng cho cuộc điều tra này.