Có nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng kinh tế phải tỷ lệ thuận với tăng trưởng của điện. Nhưng trong đây, chúng ta có thể thấy rằng các con số lại đối lập nhau. Vậy xin ông giải thích rõ hơn, đây có phải là một nghịch lý không?

Câu hỏi: (Nhà báo Phạm Huyền – Báo Vietnamnet) Nhìn lại chuỗi cùng kỳ 9 tháng đầu năm trong 3 năm gần đây (2015, 2016 và 2017) thì có thể thấy tốc độ tăng trưởng của sản xuất và phân phối điện lại có xu hướng giảm từ 11,4%; 12,1% và 9 tháng gần đây là 8,9%. Nhưng ngược lại, tăng trưởng kinh tế lại tăng rất mạnh và khả quan từ 6,5%; 5,99% và đến nay là 6,41%.

Có nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng kinh tế phải tỷ lệ thuận với tăng trưởng của điện. Nhưng trong đây, chúng ta có thể thấy rằng các con số lại đối lập nhau. Vậy xin ông giải thích rõ hơn, đây có phải là một nghịch lý không? (Họp báo 9 tháng 2017)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK) Đúng là năng lượng đầu vào rất quan trọng trong sản xuất cũng như cho tiêu dùng. Chúng tôi thấy dãy số này phản ánh một thực tế khách quan là chất lượng của tăng trưởng đã có những thay đổi.

Trước hết là tại sao tăng trưởng kinh tế vẫn tăng mà tăng trưởng của ngành điện lại không tăng cùng chiều so với tăng trưởng GDP? Điều đó có mấy yếu tố có thể lý giải rõ được:

Thứ nhất, cơ cấu sản xuất của nền kinh tế có thay đổi. Trước đây, rất nhiều ngành sản xuất sản phẩm tiêu thụ rất nhiều điện, cơ cấu ấy giờ đã thay đổi.

Thứ hai, hiện nay các doanh nghiệp, các nhà sản xuất đều tập trung vào tiết kiệm năng lượng, giảm giá thành để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đặc biệt trong 9 tháng đầu năm nay, do biến đổi khí hậu, khí hậu phần lớn thời gian là mát hơn nên lượng điện tiêu dùng trong mỗi hộ gia đình gần như giảm rất mạnh.

Còn nói về năng lực sản xuất điện năm nay, tôi cho là hoàn toàn có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của sản xuất. Mức tăng của điện là 8,6% 9 tháng qua, một mức tăng rất hiệu quả, phù hợp và đáp ứng được nhu cầu sản xuất của nền kinh tế.