Công bố các Quyết định của Viện trưởng về bổ nhiệm nhân sự

Thực hiện các Quyết định số: 176/QĐ-TCHC, 177/QĐ-TCHC, 178/QĐ-TCHC ngày 30/12/2015 của Viện trưởng, Viện Khoa học Thống kê về việc bổ nhiệm 03 viên chức vào các chức danh lãnh đạo cấp Phòng và Trung tâm thuộc Viện, ngày 11/01/2016, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã tổ chức công bố 03 Quyết định nói trên với sự tham dự của Lãnh đạo Viện và toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK đã trao các Quyết định bổ nhiệm cho ba viên chức bao gồm Ths Phạm Anh Tuấn (bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin); Ths Đồng Nguyễn Lệ Hằng (bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Thống kê); Ths Vũ Thị Vân Anh (bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Chiến lược Thống kê).

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng đã chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp trong quá trình công tác tại Viện KHTK và giao nhiệm vụ cho viên chức nói trên. Viện trưởng nhấn mạnh, trên cương vị công tác mới, cao hơn, nhưng cũng trách nhiệm hơn với bản thân, với công việc của đơn vị và của Viện KHTK; tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng lãnh đạo; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần đoàn kết, tận tâm, tận lực với sự phát triển của đơn vị mình, của Viện KHTK và chung toàn ngành Thống kê; cần đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể của bản thân và của đơn vị làm cơ sở so sánh, đánh giá sự thay đổi sau một năm được bổ nhiệm.

Ths Phạm Anh Tuấn, Ths Đồng Nguyễn Lệ Hằng, Ths Vũ Thị Vân Anh đã nghiêm túc tiếp nhận nhiệm vụ của Viện trưởng giao và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với lãnh đạo cùng toàn thể viên chức, người lao động Viện KHTK đã tin tưởng, tín nhiệm, giới thiệu đề nghị Viện trưởng bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo Phòng và Trung tâm; đồng thời cam kết nỗ lực phấn đấu đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình để cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan kế thừa, phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời mạnh dạn đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể và dám chịu trách nhiệm cá nhân, duy trì sự ổn định và phát triển cơ quan, trên cơ sở đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần dân chủ, làm việc sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Viện trưởng giao.

Một số hình ảnh về công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự của Viện KHTK

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học Thống kê

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng trao quyết định bổ nhiệm cho bà Đồng Nguyễn Lệ Hằng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Thống kê

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng trao quyết định bổ nhiệm cho bà Vũ Thị Vân Anh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Chiến lược phát triển Thống kê

Hải Vân