Công bố kết quả Giải thưởng Nhà thống kê trẻ năm 2021

Hiệp hội Quốc tế về Thống kê nhà nước (IAOS) thông báo kết quả của Giải thưởng Các nhà thống kê trẻ năm 2021. Người chiến thắng sẽ trình bày bài báo của họ tại một Hội nghị quốc tế được hai bên nhất trí. Các bài báo đoạt giải cũng đủ điều kiện để được xuất bản trong số phát hành sắp tới của SJIAOS.

IAOS xin chúc mừng những người chiến thắng và cảm ơn tất cả những người tham gia. Chúng tôi cũng xin cảm ơn Ban giám khảo quốc tế vì những nỗ lực của họ.

 Ba bài báo đoạt giải thưởng năm 2021 là:

(1) Elham Sirag và  Gautier Gissler (Thống kê Canada): Ước tính tỷ lệ tử vong quá mức ở Canada trong đại dịch COVID-19: Các phương pháp thống kê được điều chỉnh để phản ứng nhanh trong một cuộc khủng hoảng đang tăng lên

(2) Kevin Kloos (Thống kê Hà Lan (CBS)): Phương pháp chung mới để cải thiện các ứng dụng học máy trong thống kê chính thức 

(3) Caio Gonçalves (Quỹ João Pinheiro) và Luna Hidalgo (Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE)): Ước tính tỷ lệ thất nghiệp hàng tháng dựa trên mô hình cho Khảo sát lực lượng lao động ở Brazil

 Giải thưởng đặc biệt cho một bài báo từ quốc gia đang phát triển là:

Muhammad Fajar và  Zelani Nurfalah (Badan Pusat Statistik – Thống kê Indonesia): Sử dụng mô hình hồi quy đa biến chuyến hóa phân loại mạng nơ-ron thần kinh để dự báo

 John Pullinger

Chủ tịch IAOS 2019-2021

Lan Phương (dịch)

Nguồn: https://www.iaos-isi.org/index.php/latestnews/291-announcement-of-results-of-2021-young-statistician-prize