Công bố kết quả Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thuỷ sản năm 20

Ngày 21/7/2012, tại hội trường Tổng cục Thống kê đã diễn ra Chương trình họp báo công bố kết quả điều tra chính thức Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thuỷ sản năm 2011 (TĐT NTNNTS 2011).

Tham dự chương trình có TS. Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo TĐT NTNNTS 2011 Trung ương; TS. Nguyễn Duy Lượng, Phó chủ tịch Hội nông dân Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Liệu, Bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; đại diện các đơn vị của Tổng cục Thống kê, một số Cục Thống kê địa phương; đại diện các Bộ, Ban, Ngành, Tổ chức Nông lương thế giới tại Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí cũng đến đưa tin.

Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Uỷ viên Ban Chỉ đạo TĐT NTNNTS 2011 đọc báo cáo đánh giá tổng quan về thực trạng nông nghiệp, nông thôn từ kết quả TĐT NTNNTS 2011. Cuộc TĐT lần này đã đánh giá được 13/19 tiêu chí đặt ra. Một số kết quả chính như sau:

–  Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn đã được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp về cả chiều rộng và chiều sâu: 98% hộ nông thôn sử dụng điện; 87.4% số xã có đường đi đến UBND xã được nhựa, bê tông hoá; 99.5% xã có trường tiểu học và có trạm y tế…

–  Trình độ chuyên môn của lao động nông thôn đã được nâng lên nhưng vẫn còn thấp chiếm 11.2%

–  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn đã có nhiều tiến bộ và đúng hướng: so với năm 2006, lao động nông lâm thuỷ sản giảm trên 2,37 triệu người chiếm hơn 10%…

Chương trình cũng dành thời gian để giải đáp thắc mắc của các đại biểu tham dự, các câu hỏi xoay quanh vấn đề về thành tựu và hạn chế của cuộc TĐT lần này, Ban tổ chức cũng đã giải thích sâu hơn một số chỉ tiêu cụ thể.

Tóm lại, kết quả cuộc TĐT NTNNTS 2011 giúp cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo địa phương rà soát lại các chỉ tiêu đánh giá trong tiêu chí nông thôn mới để phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Một số hình ảnh tại chương trình họp báo:

Lan Phưong