Công chức sẽ được nâng ngạch theo 2 cách

Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Theo đó, sẽ có nhiều chính sách mới tác động trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2020, trong đó có quy định công chức sẽ được nâng ngạch theo 02 cách là là thi tuyển và xét tuyển.

Thi tuyển: Căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển. Và chỉ những công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn mới được đăng ký dự thi nâng ngạch. Công chức phải trải qua 2 vòng là thi trắc nghiệm trên máy tính hoặc trên giấy và thi chuyên môn, nghiệp vụ.

Xét tuyển: Từ 1-7-2020, công chức còn có thể được nâng ngạch thông qua xét tuyển. Theo đó, căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức như quy định trước đây, nhưng xét nâng ngạch nếu đủ 03 điều kiện: (1) Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để được thi nâng ngạch; (2) Được cấp có thẩm quyền công nhận về việc có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ; (3) Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.

Đoàn Dũng


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: