Công cụ của UNCTAD giúp cải thiện dự liệu thương mại điện tử ở Tây Phi

Số liệu thống kê về thương mại dịch vụ rất quan trọng để hỗ trợ đàm phán và giám sát tác động của các hiệp định thương mại có liên quan. Tuy nhiên, việc có được số liệu thống kê toàn diện, chất lượng cao trong lĩnh vực này vẫn là một thách thức đối với nhiều nước đang phát triển.

Hệ thống thông tin thống kê thương mại dịch vụ (TiSSTAT) của UNCTAD được phát triển theo yêu cầu của Liên minh kinh tế và tiền tệ Tây Phi, được biết đến với tên viết tắt tiếng Pháp là UEMOA, đang giúp các quốc gia trong khu vực giải quyết vấn đề này. Được thành lập vào năm 1994, UEMOA bao gồm tám quốc gia: Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal và Togo. UEMOA đã hợp tác với UNCTAD từ năm 2013.

Nhu cầu cấp thiết về số liệu thống kê chất lượng

Một hội thảo do UNCTAD và UEMOA tổ chức gần đây ở Benin đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về chất lượng thống kê. Trong hội thảo kéo dài bốn ngày, 40 chuyên gia thương mại, dịch vụ và CNTT đã học cách sử dụng và bảo trì phần mềm TiSSTAT, phần mềm đã được cài đặt tại tám quốc gia thành viên của UEMOA.

Thương mại dịch vụ về mặt khái niệm rất khó đo lường vì nó có nhiều hình thức khác nhau từ vận tải và xây dựng đến các dịch vụ kinh doanh. Về bản chất, những dịch vụ như vậy thường được sản xuất và tiêu dùng đồng thời, và hoạt động thương mại của chúng không bị hệ thống hải quan nắm bắt.

Nour Barnat, một nhà thống kê của UNCTAD, cho biết: “Khi các nền kinh tế phát triển và lĩnh vực dịch vụ của họ tăng lên, số lượng dữ liệu dịch vụ ít ỏi ngày càng trở thành vấn đề đối với các nhà hoạch định chính sách và nhà đàm phán thương mại. “Các dịch vụ là vô hình và khó đo lường, điều này làm suy yếu cơ sở thông tin cho các cuộc đàm phán và chính sách thương mại.”

Công cụ để thống kê tốt hơn

Phần mềm TiSSTAT được phát triển theo dự án UNCTAD-UEMOA giúp tăng cường và hợp lý hóa việc thu thập và xử lý số liệu thống kê về thương mại dịch vụ quốc tế.

Bertin Hevi, một quan chức cấp cao tại viện nghiên cứu thống kê, kinh tế và nhân khẩu học quốc gia của Togo cho biết: “Ngoài ra, TiSSTAT có thể giải quyết tất cả các câu hỏi liên quan đến xử lý dữ liệu và tạo báo cáo mà không cần rời khỏi ứng dụng. “Vì vậy, đó là một điểm cộng so với những gì chúng tôi đã làm trước đây.”

Giải pháp toàn diện

TiSSTAT cho phép quản lý khảo sát toàn diện và tiết kiệm chi phí, bằng cách cho phép gửi câu hỏi điện tử, lưu trữ dữ liệu hiệu quả và làm sạch dữ liệu. Nó đảm bảo tạo ra dữ liệu tổng hợp có ý nghĩa về khối lượng xuất nhập khẩu, cũng như nguồn gốc và điểm đến. Nó cũng bao gồm các hướng dẫn về phương pháp luận và một bảng câu hỏi về thương mại dịch vụ mà các quốc gia có thể sử dụng để thu thập và phổ biến số liệu thống kê.

Hệ thống TiSSTAT, với phạm vi tiếp cận ngày càng mở rộng, dự kiến ​​sẽ mang lại lợi ích cho nhiều người dùng hơn theo thời gian, bổ sung cho những nỗ lực của nền tảng học trực tuyến trong việc tăng cường thống kê dịch vụ thương mại.

Phạm Hạnh (dịch)

Nguồn: https://unctad.org/news/unctad-tool-improves-service-trade-data-west-africa