Cuộc họp chuyên gia về đo lường đói nghèo và bất bình đẳng

Ủy ban Kinh tế châu Âu Liên hợp quốc (UNECE) phối hợp với Thống kê Áo sẽ tổ chức cuộc họp chuyên gia về đo lường đói nghèo và bất bình đẳng từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 11 năm 2018 tại Vienna, Áo, dưới sự bảo trợ của Hội nghị các nhà thống kê châu Âu (CES).

Ngay trước cuộc họp là Hội thảo về hài hoà số liệu thống kê đói nghèo ở các nước Đông Âu, vùng Caucasus và Trung Á, mà UNECE sẽ tổ chức vào ngày 28 tháng 11 năm 2018, với sự hỗ trợ tài chính từ Tài khoản Phát triển Liên hợp quốc.

Cuộc họp chuyên gia sẽ giúp các nước trao đổi kinh nghiệm về những thách thức và cách giải quyết trong đo lường đói nghèo. Mục tiêu là để đưa ra các phương pháp luận về đo lường đói nghèo và bất bình đẳng, đạt được sự so sánh và độ tin cậy cao hơn về thống kê đói nghèo và tăng cường hợp tác đa phương. Cuộc họp cũng sẽ thảo luận về tiến độ của Nhóm công tác về các biện pháp xóa đói giảm nghèo.

Chương trình nội dung của cuộc họp sẽ bao gồm các chủ đề dưới đây:

– Chủ đề A: Các chỉ số đói nghèo để giám sát Chương trình nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững

– Chủ đề B: Cải thiện tỷ lệ trả lời và chọn mẫu chính xác trong các cuộc khảo sát

– Chủ đề C: Nghèo đói và bất bình đẳng về tài sản

– Chủ đề D: Đo lường đói nghèo trong việc chuyển giao xã hội bằng hiện vật như: Tài sản nhà ở và tiền thuê nhà ở

– Chủ đề E: Bảo hiểm các nhóm dân cư khó tiếp cận và có khả năng thiệt thòi trong thu thập dữ liệu

– Các vấn đề mới nổi: Các biện pháp đói nghèo cấp độ cá nhân, vai trò của sự khác biệt về chi phí sinh hoạt và chủ đề đói nghèo

Một phiên họp kết thúc sẽ thảo luận các hướng dẫn để tiếp tục nghiên cứu về thống kê đói nghèo và bất bình đẳng ở các nước thuộc khối UNECE.

Cuộc họp mở cửa cho đại diện của tất cả các nước thành viên UNECE. Đại diện của các nước thành viên khác của Liên hợp quốc, các cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc, các tổ chức liên chính phủ và các tổ chức phi chính phủ khác có tư cách tham gia với Hội đồng kinh tế và xã hội (ECOSOC) cũng có thể tham gia vào tư vấn. Tất cả các đại biểu phải được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia hoặc tổ chức quốc tế của họ công nhận.

Chi tiết cuộc họp xem tại: https://www.unece.org/index.php?id=47813

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.15/2018/mtg1/2._

Info_Note_2018_Poverty_Expert_meeting.pdf