Cuộc họp G20 tại Trieste sẽ tập trung vào đổi mới trong Chính phủ kỹ thuật số

Vào ngày 5 tháng 8, Hội nghị Bộ trưởng Kỹ thuật số sẽ diễn ra tại Trieste trong khuôn khổ G20 với vị trí Chủ tịch của Ý. Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Giancarlo Giorgetti (MiSE) và Bộ trưởng Đổi mới công nghệ và chuyển đổi kỹ thuật số (MITD) Vittorio Colao sẽ chủ trì phiên họp. Cùng với sự tham gia của Bà Anna Ascani Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế.

Đối thoại giữa các nước G20 bắt đầu vào tháng 2 năm 2021 và chia sẻ các ưu tiên của Đoàn Chủ tịch G20 của Ý nhằm đảm bảo hiệu quả quốc tế đáp ứng đối với đại dịch.

Để đáp ứngđược mục tiêu này, Nhóm Đặc nhiệm Kinh tế Kỹ thuật số G20 (DETF), do MITD và MiSE đồng chủ trì, đã áp dụng một cách tiếp cận hỗ trợ lẫn nhau để học hỏi giữa các thành viên và khách mời, trong khi vẫn nhận thức được các phương pháp tiếp cận quy chuẩn đa dạng và các giải pháp công nghệ đã được áp dụng. Sau khi kết thúc Hội nghị Bộ trưởng tại Trieste, Tuyên bố của các Bộ trưởng Kỹ thuật số G20 sẽ được ban hành.

Cuộc họp ngày 5 tháng 8 được tổ chức thành hai luồng công việc chính: “Kinh tế số” và “Chính phủ số”.

Trong lĩnh vực thứ hai, cuộc thảo luận sẽ chủ yếu tập trung vào vai trò của nhận dạng kỹ thuật số như một công cụ cung cấp cho công dân cả phương pháp nhận dạng an toàn và quyền truy cập đáng tin cậy vào các dịch vụ kỹ thuật số. Các giải pháp nhận dạng kỹ thuật số bảo mật và tuân thủ quyền riêng tư tạo điều kiện cho phép cung cấp liên tục và đáng tin cậy các dịch vụ công và mở khóa sự tham gia đầy đủ vào xã hội. Ngoài ra, Chủ tịch Ý đã khuyến khích chia sẻ thông tin giữa các thành viên bằng cách liên kết các thực tiễn tốt nhất cho thấy cách các chính phủ có thể tự chuyển đổi và tận dụng tối đa các công nghệ kỹ thuật số như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu, để phục vụ tốt hơn cho nền kinh tế và xã hội. Nhóm đặc nhiệm cũng tập trung vào vai trò của quy định nhanh trong việc hỗ trợ tăng trưởng và đổi mới trên toàn cầu.

Nguồn: https://www.g20.org/the-g20-meeting-in-trieste-will-focus-on-the-innovations-of-the-digital-government.html