Cuộc họp lần thứ tư của Nhóm công tác về đo lường thương mại điện tử và nền kinh tế số

Cuộc họp được diễn ra từ ngày 30/11 – 01/12/2023 tại Palais des Nations, Geneve, Thụy Sĩ. Chủ đề của cuộc họp sẽ tập trung vào các nội dung sau:

– Tiến bộ trong việc đo lường thương mại điện tử và nền kinh tế số: Hoạt động của các tổ chức quốc tế có liên quan.

– Đo lường giá trị của thương mại điện tử.

– Đo lường thương mại điện tử và nền kinh tế kỹ thuật số không dựa trên các cuộc điều tra.

Nhóm công tác được thành lập nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác đo lường thương mại điện tử (thương mại điện tử) và nền kinh tế số, đồng thời nâng cao tính sẵn có, chất lượng, khả năng so sánh, khả năng ứng dụng và mức độ phù hợp của số liệu thống kê về thương mại điện tử và nền kinh tế số, nhằm hỗ trợ hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng, đặc biệt ở các nước đang phát triển.

Cuộc họp này dành cho tất cả các quốc gia thành viên của UNCTAD. Những người tham gia khác có thể được mời bao gồm đại diện của các tổ chức quốc tế liên quan đến đo lường thương mại điện tử và nền kinh tế kỹ thuật số; đại diện mạng lưới nghiên cứu quốc gia, khu vực và quốc tế về nền kinh tế số; và các chuyên gia từ xã hội dân sự, khu vực tư nhân và giới học thuật, nếu phù hợp.

Chi tiết chương trình và tài liệu cuộc họp xem tại: https://unctad.org/meeting/working-group-measuring-e-commerce-and-digital-economy-fourth-meeting