Cuộc họp vệ tinh về ước lượng khu vực nhỏ Bangkok, Thailand, 1-4/9, 2013

Ngay sau Đại hội thống kê Thế giới lần thứ 59 tổ chức tại Hồng Kông vào tháng 8 tới, Viện Thống kê Thế giới sẽ tổ chức một số cuộc họp vệ tinh với nhiều chủ đề khác nhau. Lần đầu tiên tại Châu Á, diễn ra cuộc họp vệ tinh trình bày vấn đề “Ước lượng khu vực nhỏ”. Cuộc họp sẽ được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan trong khoảng thời gian 4 ngày từ 1 – 4, tháng 9, năm 2013.

 Phương pháp Uớc lượng khu vực nhỏ không còn mới, nhưng gần đây càng cho thấy vai trò cần thiết của nó. Với mỗi quốc gia, lập kế hoạch và đánh giá các chương trình của Chính phủ thường đòi hỏi phải truy cập vào một loạt các số liệu thống kê liên quan đến kinh tế-xã hội, môi trường và y tế quốc gia và địa phương. Nhu cầu về số liệu thống kê liên quan đến các khu vực địa lý nhỏ hơn ngày càng tăng bởi vì dữ liệu ở các khu vực này quá thưa thớt, không đủ để hỗ trợ khi áp dụng các phương pháp ước lượng tiêu chuẩn thường được sử dụng cho cấp quốc gia. Số liệu thống kê chính thức của những “khu vực nhỏ” được sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm đánh giá sự thịnh vượng của nền kinh tế quốc gia, hoạch định chính sách công cộng và phân bổ kinh phí cho các chương trình của Chính phủ. Với sự phát triển nhanh chóng của phương pháp luận điều tra, các cơ quan Chính phủ khác nhau đang nghiên cứu những cách kết hợp dữ liệu điều tra quốc gia, hồ sơ hành chính, và kết quả tổng điều tra để sản xuất số liệu thống kê khu vực nhỏ. Lĩnh vực nghiên cứu ước lượng khu vực nhỏ được mở rộng nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu này và liên tục giải quyết những vấn đề thực tế đặt ra.

Mục đích chính của cuộc họp dự kiến ​​là để đánh giá hiện trạng phát triển và phương pháp sử dụng thông thường cho khu vực nhỏ. Với mong muốn cuộc họp này giống như cầu nối giữa các nhà thống kê toán học với những người đang thực hành công việc ở khu vực nhỏ trong cơ quan nhà nước, tư nhân, và giới sinh viên. Mặc dù đã có một số cuộc hội thảo về Ước lượng khu vực nhỏ trong thời gian vừa qua ở Châu Âu, Bắc Mỹ, tập trung vào những người đang thực hành ở các nước phát triển. Cuộc họp ở BangKok lần này sẽ cung cấp cho những nhà nghiên cứu những nước đang phát triển ở phía Nam Châu Á một cơ hội để tìm hiểu về những kĩ thuật ước lượng khu vực nhỏ hiện đại nhất, mới nhất và cập nhật nhất từ các chuyên gia trong lĩnh vực này. Hội thảo dự định có 9 phiên họp toàn thể,  song song với nó còn có một chủ đề đặc biệt giúp những người tham gia trình bày cảm thấy thích nghi hơn và cũng sẽ có một nửa ngày chạy thử chương trình của SAE ngay trước khi bắt đầu cuộc họp chính thức.

Tại Việt Nam, đã có những đề tài nghiên cứu lựa chọn phương pháp Ước lượng nhỏ làm phương pháp nghiên cứu định lượng. Dự án “Nghiên cứu các đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp và địa bàn nông thôn giai đoạn 2006-2010” do Tây Ban Nha tài trợ và giao cho Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thực hiện, sử dụng phương pháp ước lượng khu vực nhỏ để giúp cho việc ước lượng FI cho tất cả các tỉnh, thành, quận và huyện với chi phí thấp khi kết hợp với số liệu sẵn có của Tổng cục Thống kê. Hoặc Đề tài nghiên cứu “Xây dựng bản đồ nghèo đói của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 – 2010 theo phương pháp “ước lượng khu vực nhỏ “ của ThS. Cao Ngọc Thành, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM. Tuy nhiên, chưa có nhiều tài liệu về phương pháp ước lượng này đặc biệt là quy trình cụ thể, điều kiện vận dụng, cũng như những khuyến nghị để áp dụng triệt để phương pháp này. Những bài trình bày tại cuộc họp là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho việc nghiên cứu.

V.A

Nguồn: http://www.math.sc.chula.ac.th/sae2013/