Cuộc thi cho các nhà thống kê trẻ năm 2012

Cuộc thi khuyến khích các bài dự thi gửi đến xoay quanh nội dung: đề xuất giải pháp, phương pháp giải quyết các vấn đề hoặc các chiến lược trong lĩnh vực thống kê chính thức ở cấp Quốc gia hoặc Quốc tế. Kết quả bài dự thi được đánh giá dựa trên các tiêu chí

Lĩnh vực thống kê luôn có những thách thức và cơ hội, để khuyến khích các nhà thống kê trẻ quan tâm tích cực tới thống kê chính thức, Hiệp hội Quốc tế về Thống kê chính thức (IAOS) mở ra một cuộc thi cho các nhà thống kê trẻ. Ngoài tiền thưởng, người chiến thắng sẽ được mời trình bày tại một trong các phiên họp trong Hội nghị IAOS tại Kiev, Ukraine, 12 – 14/9 năm 2012.

Cuộc thi khuyến khích các bài dự thi gửi đến xoay quanh nội dung: đề xuất giải pháp, phương pháp giải quyết các vấn đề hoặc các chiến lược trong lĩnh vực thống kê chính thức ở cấp Quốc gia hoặc Quốc tế. Kết quả bài dự thi được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

– Tính khoa học, hoặc có những ý tưởng mang tính chiến lược cao;

– Tính độc đáo;

– Tính thực tiễn để áp dụng trong các cơ quan Thống kê.

  • Giá trị phần thưởng cho 01 giải nhất:

– Một giải thưởng tiền mặt trị giá 1500 Euro (chia đều cho các tác giả nếu có);

– Trình bày bài dự thi tại một phiên họp Hội nghị IAOS 2012, miễn phí chi phí đi lại và chỗ ở (một tác giả trong trường hợp đồng tác giả);

– Hai năm làm thành viên của IAOS;

– Giấy chứng nhận giải thưởng từ IAOS.

  • 01 Giải nhì

– Một giải thưởng tiền mặt trị giá 1000 Euro;

– 2 năm làm thành viên của IAOS;

– Giấy chứng nhận giải thưởng từ IAOS.

  • 01 Giải ba:

– Một giải thưởng tiền mặt trị giá 500 Euro;

– 2 năm làm thành viên của IAOS;

– Giấy chứng nhận giải thưởng từ IAOS.

Giải thưởng đoạt giải sẽ được xem xét và công bố trên tạp chí thống kê của IAOS.

  • Điều kiện tác giả (và đồng tác giả) phải:

– Là người dưới 35 tuổi vào ngày 29/2/2012;

– Làm việc tại một cơ quan thống kê chính thức trong thời gian từ 01/9/2011 đến ngày 29/2/2012;

– Sẵn sàng tới Kiev, Ukraine vào tháng 9/2012 để trình bày bài dự thi của mình.

Quy định bài dự thi: Bài dự thi viết tối đa không quá 10 trang giấy, được viết bằng tiếng Anh với phông chữ Arial, Times New Roman, hoặc tiêu chuẩn khác (size 12), biên độ 2 bên và trên dưới cách 1 inch (25,4 mm)… và một trang có chứa một bản tóm tắt không quá 15 dòng, bất kỳ tài liệu ngoài các văn bản cốt lõi của bài dự thi (Ví dụ: Tài liệu tham khảo, phụ lục, bảng biểu, và đồ thị…) phải được chứa trong vòng tối đa là 10 trang. Bất kỳ bài dự thi nào sai quy định sẽ bị loại. Bài dự thi phải chưa được trình bày trên các diễn đàn công cộng hoặc xuất bản.

Bài dự thi được trình bày dưới định dạng MS Word hoặc định dạng tương thích tới địa chỉ iaos.prize.2012 @ census.gov .

Thời hạn nộp bài dự thi là 29/2/2012. Danh sáchnhững người đạt giải sẽ được công bố vào cuối tháng 7/2012

L.P

Nguồn: http://isi.cbs.nl/iaos/ProfessionalDevelopment/2012PrizeYoungStatisticians.htm