Đại biểu Quốc hội Khóa I là công chức thống kê

Năm 2016, nước ta tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 333 đại biểu đã được nhân dân bầu qua các lá phiếu của mình.

Ngày 6 tháng 5 năm 2016, ngành Thống kê Việt Nam cũng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành. Từ những năm tháng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ này đã trải qua 30 năm giải phóng đất nước, thống nhất nước nhà và xây dựng đất nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa hôm nay, ngành Thống kê đã thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước giao. Đóng góp vào các thành tích của Ngành không thể không nhắc tới những đóng góp của các Đại biểu Quốc hội khóa I.

Đã có tới 7 đại biểu Quốc hội khóa I làm việc tại Cơ quan Thống kê Trung ương (Phòng Thống kê, Cục Thống kê, Tổng cục Thống kê). Trong 7 đại biểu Quốc hội đã có 3 đại biểu Quốc hội đứng đầu ngành, 3 đại biểu là vụ trưởng, chánh văn phòng và 1 đại biểu là trưởng phòng. Dưới đây là danh sách 7 đại biểu Quốc hội này:

– Phan Văn Chiêu, đại biểu Quốc hội Sóc Trăng;

– Phan Diêu, đại biểu Quốc hội Quảng Nam;

– Trần Hữu Dực, đại biểu Quốc hội Huế, nguyên Cục trưởng Cục Thống kê;

– Nguyễn Duy Khâm, đại biểu Quốc hội Trà Vinh;

– Lương Duyên Lạc, đại biểu Quốc hội Hải Dương, nguyên Trưởng phòng Thống kê (1950-1955). Một trong những thành viên đầu tiên của Viện Khoa học Thống kê ngày nay;

– Nguyễn Việt Ngữ (Việt Thanh), đại biểu Quốc hội Phú Thọ;

– Đặng Thí, đại biểu Quốc hội Quảng Trị, nguyên Cục Trưởng Cục Thống kê Trung ương (1958-1963).

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, năm 1946

Nguyễn Quán

(Nguyên thành viên Ban Biên soạn Lịch sử 60 năm ngành Thống kê Việt Nam)