Đại hội Thống kê Thế giới ISI (WSC)

Đại hội thống kê thế giới ISI (WSC) là đại hội hàng đầu về Thống kê và Khoa học Dữ liệu trên toàn thế giới, diễn ra hai năm một lần kể từ năm 1887 bởi Viện Thống kê Quốc tế (ISI) tại các quốc gia và thành phố/địa điểm khác nhau. Đại hội Thống kê Thế giới lần thứ 64 sẽ được tổ chức tại Ottawa, Canada vào tháng 7 năm 2023. Đại hội do ISI hợp tác chặt chẽ với Hiệp hội và Văn phòng Thống kê Quốc gia của Canada tổ chức.

WSC được biết đến với sự kết hợp có giá trị giữa nội dung cao cấp và thông tin chi tiết, mạng lưới rộng lớn và cơ hội tuyển dụng, tốc độ học tập cao, chia sẻ kiến ​​thức, lễ kỷ niệm, giải thưởng, tạo cơ hội cộng tác mới và mang lại niềm vui.

Từ các nhà thống kê và học giả quốc tế, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cho đến các nhà lãnh đạo tư tưởng sẽ thảo luận về các chủ đề hiện tại và tương lai, trong hơn 200 phiên thảo luận và buổi nói chuyện cao cấp, định hình bối cảnh của Thống kê và Khoa học dữ liệu.

Mỗi WSC có một Chương trình khoa học phong phú, được nhóm thành ba loại phiên:

  • phiên giấy được mời (IPS)
  • phiên đóng góp và áp phích (CPS)

Một Chương trình đầy đủ bao gồm các cuộc họp của các nhóm khác nhau của ISI và các Hiệp hội của nó:

  • ủy ban điều hành
  • hội đồng
  • hội đồng chung
  • ủy ban

Chương trình xã hội làm cho WSC trở thành một sự kiện đáng nhớ và mang đến cho những người tham gia hương vị văn hóa của nước sở tại. Chương trình này cũng bao gồm các hoạt động ban ngày cho những người đi cùng.

Cuộc họp vệ tinh

Được liên kết với WSC và diễn ra trong hoặc gần thành phố đăng cai trước và sau tuần WSC chính. Các cuộc họp kết hợp với WSC để mang đến một sự kiện thống kê quốc tế nổi bật tổng thể, đáng nhớ về mọi mặt.

Để đăng ký tham dự và xem thông tin chi tiết truy cập tại: https://www.isi2023.org/

Nguồn: https://www.isi-web.org/events/wsc