Dân số thế giới có thể đạt gần 11 tỷ người vào năm 2100

Một phân tích thống kê mới đây cho thấy dân số thế giới có thể đạt gần 11 tỷ người vào cuối thế kỷ này, theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố ngày 13 tháng sáu. Số này nhiều hơn so với dự đoán trước đây được công bố năm 2011 ( 10,1 tỷ người) khoảng 800 triệu người hay 8 phần trăm.

Dự đoán về dân số tăng lên chủ yếu là do khả năng sinh sản ở châu Phi, nơi mà Liên hợp quốc dự kiến tỷ lệ sinh sẽ giảm nhanh hơn so với hiện nay.

Adrian Raftery, một giáo sư thống kê và xã hội học của trường Đại học Washington cho biết: “Sự suy giảm khả năng sinh sản ở châu Phi bị chậm lại hay bị đình trệ ở mức độ lớn hơn so với chúng tôi dự đoán trước đó, và kết quả là dân số châu Phi sẽ tăng lên”.

Dân số châu Phi hiện nay là khoảng 1,1 tỷ người và dự kiến đạt 4,2 tỷ người, tăng gấp gần 4 lần, vào năm 2100.

Các ước tính mới của Liên hợp quốc sử dụng các phương pháp thống kê do Raftery và các đồng nghiệp tại Trung tâm nghiên cứu thống kê và khoa học xã hội, Đại học Washington phát triển. Các cải tiến của Nhóm nghiên cứu về phương pháp dự báo khả năng sinh sản, kết hợp với các dữ liệu cập nhật do Liên hợp quốc thu thập, được sử dụng để dự báo các kết quả dài hạn về sự thay đổi khả năng sản ở châu Phi kể từ ước tính dân số gần nhất tại thời điểm hai năm trước đây.

Dự báo mới của năm nay là các số liệu thống kê tốt hơn, nó cũng dự báo tuổi thọ trung bình của nam và nữ trong suốt thế kỷ này.

Tại các khu vực khác trên thế giới, có ít sự thay đổi lớn về dân số như đã được dự kiến. Châu Âu có thể cho thấy một sự suy giảm nhỏ bởi vì mức sinh tiếp tục dưới mức sinh thay thế, và các quốc gia khác trên toàn thế giới có thể nhìn thấy sự gia tăng khiêm tốn do tuổi thọ trung bình cao hơn, Raftery cho biết.

Không có điểm dừng đối với việc gia tăng số lượng dân số thế giới, Raftery nói thêm, tuy nhiên chủ đề này đã được chương trình nghị sự của thế giới ủng hộ cùng với các vấn đề cấp bách toàn cầu khác, bao gồm nghèo đói và khí hậu – cả hai vấn đề đều có quan hệ với dân số thế giới

Những phát hiện mới này cho thấy rằng chúng ta cần phải đổi mới chính sách, chẳng hạn như tăng cường tiếp cận để gia đình lập kế hoạch và mở rộng giáo dục cho trẻ em gái, để giải quyết vấn đề dân số tăng nhanh ở châu Phi”, Raftery cho biết.

Liên hợp quốc đưa ra mức dự báo cao và thấp về dân số, giả định rằng phụ nữ có nhiều hơn hoặc ít hơn trung bình một nửa đứa con so với mức dự báo tốt nhất. Điều đó đưa đến một sự không chắc chắn về quy mô dân số thế giới tiềm năng vào cuối thế kỷ này, từ 7 tỷ người lên gần 17 tỷ người.

Ngược lại, nhóm nghiên cứu Đại học Washington đã phát triển những khả năng có thể xảy ra của mức độ dân số tương lai được kết hợp với những dự báo tốt nhất. “Khoảng khả năng có thể xảy ra của chúng tôi là chặt chẽ hơn nhiều, dân số thế giới dao động trong khoảng từ 9 tỷ người đến 13 tỷ người vào năm 2100”, Raftery cho biết.

Dân số thế giới đã đạt 7 tỷ người vào năm 2011. Nó đã vượt qua mức 6 tỷ người vào năm 1999.

ĐBH

Nguồn: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/06/130613111942.htm