Đánh giá thế nào về khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2020

Câu hỏi: (PV Mạnh Bôn (Thực hiện)) Ông đánh giá thế nào về khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2020? (Nguồn: https://baodautu.vn/giai-ngan-dau-tu-cong-vao-guong-se-thuc-day-tang-truong-d130400.html)

Trả lời:

Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, Tổng cục Thống kê

Tôi cho rằng, tăng trưởng GDP năm nay ít nhất đạt 2%. Bởi, nếu như 6 tháng đầu năm, GDP chỉ tăng 1,82%, thì 9 tháng đầu năm đã tăng 2,12%, nhờ kinh tế phục hồi trở lại trong quý III với mức tăng 2,62%. Với đà này, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý IV năm nay sẽ cao hơn quý III và cả năm sẽ đạt trên 2%, có khả năng tăng 3% nếu điều kiện thuận lợi.