Đâu sẽ là điểm tựa tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Câu hỏi: (PV Mạnh Bôn (Thực hiện)) Một trong những động lực của tăng trưởng GDP là công nghiệp chế biến, chế tạo, song tăng trưởng của ngành này 9 tháng đầu năm chỉ đạt 4,6%, thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Vậy đâu sẽ là điểm tựa tăng trưởng kinh tế của Việt Nam,  thưa ông? (Nguồn: https://baodautu.vn/giai-ngan-dau-tu-cong-vao-guong-se-thuc-day-tang-truong-d130400.html)

Trả lời:

Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, Tổng cục Thống kê

Với tốc độ tăng bình quân 10,96%/năm trong giai đoạn 2011 – 2019, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo luôn là động lực tăng trưởng quan trọng. Trước những ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, chế biến, chế tạo là ngành chịu thiệt hại nặng nề trong 9 tháng qua. Nhưng đáng mừng là, trong tháng 9, ngành này bật tăng và có xu hướng tăng trở lại trong quý IV.

Ngoài ra, nhìn vào bức tranh tăng trưởng quý III, có thể thấy, nhiều ngành dịch vụ đã duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định như tài chính ngân hàng, thông tin truyền thông, y tế… Một số ngành chuyển biến tích cực so với quý II như nông nghiệp, bán buôn, bán lẻ, dịch vụ lưu trú, ăn uống…

Với kết quả này, dự báo tăng trưởng 3 tháng cuối năm sẽ có những chuyển biến theo hướng tích cực. Kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê cho thấy, tình hình sản xuất, kinh doanh quý IV/2020 so với quý III/2020 lạc quan hơn khi có tới 81% số doanh nghiệp dự báo sẽ tốt lên và giữ ổn định

Đến thời điểm này, Việt Nam đã qua 3 tuần không xuất hiện ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng. Đây là điều kiện tiên quyết để mở lại các đường bay quốc tế, trong nước theo các phương án an toàn, tạo động lực cho các ngành dịch vụ khác, như vận tải, du lịch, khách sạn – nhà hàng, nghệ thuật, vui chơi – giải trí…