Đẩy mạnh công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê tài chính

Sáng ngày 24/5/2017, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến “Tin học – Thống kê ngành Tài chính lần thứ V” tại Hà Nội, với chủ đề “Xây dựng Bộ Tài chính điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin và thống kê ngành Tài chính trong giai đoạn 2011-2015.

Ngoài lãnh đạo Bộ Tài chính, tham dự Hội nghị có lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội tin học Việt Nam, Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan, cùng 62 điểm cầu trực tuyến tại các đơn vị tài chính địa phương trên cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nhấn mạnh: Thông tin thống kê kinh tế – xã hội là một trong những công cụ mạnh nhất để nhận thức xã hội. Thông tin thống kê giúp cho Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương nhận định tình hình, xây dựng chiến lược, kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế xã hội. Xác định được tầm quan trọng của thông tin thống kê, công tác thống kê ngành tài chính trong những năm gần đây đã có những bước phát triển và đổi mới toàn diện. Thông tin thống kê tài chính đã góp phần khẳng định hơn nữa vị trí, vai trò quan trọng của công tác thống kê, là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, cung cấp thông tin thống kê một cách trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng nhu cập thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân. Thống kê tài chính là một trong những cơ quan thống kê bộ, ngành lớn mạnh cả về tổ chức cũng như số lượng thông tin thống kê nhiều, phong phú, đa dạng. Thống kê tài chính cũng đã đi đầu trong việc thực hiện tốt các hoạt động thống kê do Tổng cục Thống kê triển khai.

Hội nghị trình bày báo cáo kết quả công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và thống kê ngành Tài chính giai đoạn 2011-2016 và Kế hoạch triển khai giai đoạn 2016-2020. Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Đặng Đức Mai cho biết: Giai đoạn 2011-2015, công tác ứng dụng CNTT và Thống kê Tài chính đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: Các thủ tục hành chính công, các dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp tập trung, thống nhất trên chuyên trang “Bộ Thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực tuyến” trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Đánh giá kết quả triển khai ứng dụng CNTT ngành Tài chính giai đoạn 2011-2015 và 2016, báo cáo nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu: Triển khai Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp và các đơn vị có quan hệ với ngân sách; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Xây dựng môi trường pháp lý và xây dựng tổ chức, phát triển nguồn nhân lực CNTT – Thống kê; Hỗ trợ triển khai ứng dụng CNTT tại các Sở tài chính đảm bảo tính liên thông dữ liệu phục vụ yêu cầu quản lý của nghiệp vụ tài chính.

Để tiếp tục triển khai Kế hoạch công tác thống kê tài chính giai đoạn 2016-2020, đáp ứng các yêu cầu của Luật thống kê năm 2015 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo, của người dùng tin trong và ngoài ngành Tài chính, trong thời gian tớicông tác thống kê tài chính tập trung vào một số nội dung và nhiệm vụ chính như sau:

– Ưu tiên tập trung hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê của ngành Tài chính, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu quản lý, điều hành tài chính công và hoạch định chính sách quản lý tài chính công phù hợp với thông lệ quốc tế.

– Phát triển hệ thống thông tin thống kê tài chính tập trung, thống nhất, gắn liền với hệ thống thống kê kinh tế quốc dân và hệ thống thống kê tiền tệ của Nhà nước, phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về thống kê tài chính Chính phủ nhằm thu thập đầy đủ thông tin thống kê tài chính trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, phục vụ việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng đầu đủ, kịp thời các yêu cầu về phân tích, đánh giá, hoạch định và điều chỉnh chính sách trong quản lý, điều hành nền tài chính quốc gia của Bộ Tài chính, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhu cầu sử dụng thông tin thống kê tài chính của các tổ chức cá nhân khác trong nước và quốc tế.

– Rà soát, hoàn hiện khuôn khổ pháp lý về thống kê tài chính, tạo lập đầy đủ các điều kiện về cơ chế, chính sách, môi trường pháp lý để hệ thống thống kê tài chính từ trung ương đến địa phương hoạt động đồng bộ, thống nhất.

– Xây dựng và biên soạn hệ thống chỉ tiêu thống kê tài chính theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dùng tin.

– Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính với thiết kế mở, có khả năng kết nối, tích hợp với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác. Đồng thời, các kho dữ liệu chuyên đề thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính có khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với nhau tạo ra những thông tin tổng hợp từ nhiều kho dữ liệu chủ đề.

Một số hình ảnh Hội nghị:

 

 

Ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng, TCTK phát biểu tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Văn Thụy