Để có số liệu thống kê cung cấp cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ,.. cơ quan thống kê đã áp dụng phương pháp tính toán như thế nào để đảm bảo tính nhất quán của các chỉ tiêu thống kê?

Câu hỏi: (PV Thúy Hiền-TTXVN) Thưa ông, để có số liệu thống kê cung cấp cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và phổ biến cho các nhà nghiên cứu, người sử dụng, cơ quan thống kê đã áp dụng phương pháp tính toán như thế nào để đảm bảo tính nhất quán của các chỉ tiêu thống kê?

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, TCTK)

Tôi khẳng định, hiện ngành Thống kê đang áp dụng phương pháp thống nhất trong xử lý, tính toán để đảm bảo tính nhất quán của các chỉ tiêu thống kê theo thời gian, so sánh được với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, để số liệu thống kê đạt chất lượng thì việc sử dụng phương pháp thống kê khoa học, tiên tiến… là chưa đủ mà thông tin đầu vào mới chính là một trong những nhân tố quan trọng quyết định chất lượng số liệu thống kê.

Nhưng có một thực tế, nhận thức và trách nhiệm cũng như việc chấp hành Luật Thống kê của một bộ phận doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc nhóm cung cấp thông tin cho ngành thống kê còn chưa tốt.

Do đó, nhiều thông tin cung cấp không sát với thực tế, chưa phản ánh đúng thực trạng sản xuất kinh doanh và không kịp thời vào thời điểm cơ quan thống kê cần có số liệu. Bên cạnh đó, nguồn thông tin của một số bộ, ngành còn khép kín, việc chia sẻ thông tin cho cơ quan thống kê còn có những bất cập, gây khó khăn cho việc đánh giá, phân tích và dự báo tình hình.

Tuy nhiên, tôi cũng nhấn mạnh, đối với người sử dụng số liệu thống kê cần có thái độ công bằng, bình tĩnh xem xét và thể hiện chính kiến của mình về số liệu thống kê; người sử dụng có tri thức sẽ mang ý nghĩa định hướng rất lớn đối với dư luận xã hội.