Để có thể tận dụng tốt nhất những lợi thế mà Hiệp định EVFTA mang lại, theo ông, Chính phủ, các bộ, ngành cần có sự định hướng chỉ đạo như thế nào?

Câu hỏi: (Thúy Hiền (TTXVN/Vietnam+) Để có thể tận dụng tốt nhất những lợi thế mà Hiệp định EVFTA mang lại, theo ông, Chính phủ, các bộ, ngành cần có sự định hướng chỉ đạo như thế nào? (Nguồn: http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/evfta-thuc-day-tang-truong-cua-viet-nam-trong-dai-han-319875.html)

Trả lời:

TS. Nguyễn Bích Lâm, Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Trước hết, Tổng cục Thống kê đề xuất Chính phủ cần cải cách thể chế kinh tế tạo dựng môi trường, chính sách kinh tế phù hợp với các nội dung của EVFTA; đồng thời, tạo dựng chính sách kinh tế để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh hàng hoá Việt Nam.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần bổ sung, hoàn thiện môi trường pháp lý và chính sách nhằm loại bỏ gian lận thương mại, minh bạch vấn đề xuất xứ hàng hoá trong thương mại quốc tế giữa Việt Nam và EU.

Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện môi trường pháp lý phù hợp với các điều khoản quy định trong EVFTA về môi trường và phát triển bền vững; đổi mới nâng cao chất lượng của giáo dục và đào tạo, đặc biệt giáo dục đại học và dạy nghề phải có sự nổi bật, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Theo tôi, cần phải có giải pháp, bước đi một cách khoa học và nhìn xa trông rộng, có tầm chiến lược trong công nghiệp hoá và đô thị hóa. Cùng đó, Việt Nam tạo niềm tin cho các nước trong khu vực và thế giới để thu hút đầu tư nước ngoài với công nghệ hiện đại, xây dựng khung pháp lý minh bạch, bảo đảm cho các nhà đầu tư yên tâm đối với phần vốn họ bỏ ra.

Để bảo đảm mối quan hệ trong đầu tư kinh doanh được bền vững và lâu dài, thủ tục hành chính cần đơn giản nhằm ngăn chặn tham nhũng.

Chính phủ cũng nên giao cho một tổ chức chẳng hạn như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có những hướng dẫn cụ thể cho khu vực doanh nghiệp trong nước hiểu rõ thị trường EU, các quy định cụ thể về hàng hoá xuất khẩu sang EU, đồng thời đẩy mạnh truyền thông đảm bảo doanh nghiệp nắm rõ các quy định và điều khoản  nhằm thực thi nghiêm chỉnh EVFTA.