Điểm khác biệt đáng chú ý của TĐTDS và NƠ năm nay so với đợt Tổng điều tra năm 2009 là gì?

Câu hỏi: (PV Báo Nhân dân) Vậy, điểm khác biệt đáng chú ý của TĐTDS và NƠ năm nay so với đợt Tổng điều tra năm 2009 là gì, thưa Ông?

Trả lời:

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động (TCTK)

Chúng ta đều biết, TĐTDS và NƠ năm 2009 chỉ sử dụng phương pháp điều tra trực tiếp. Cụ thể là, điều tra viên thống kê phỏng vấn trực tiếp đối tượng điều tra và ghi chép thông tin.

TĐTDS và NƠ năm 2019 áp dụng cả hai phương pháp. Đó là điều tra trực tiếp và điều tra gián tiếp (hộ dân cư tự cung cấp thông tin về dân số và nhà ở thông qua phiếu điều tra trực tuyến).

Điểm quan trọng là, TĐTDS và NƠ năm 2019 áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới: điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động (còn gọi là CAPI) và điều tra bằng phiếu trực tuyến sử dụng internet (còn gọi là webform). Việc cải tiến này đem lại những lợi ích thiết thực trong nâng cao chất lượng số liệu, tăng tính minh bạch và chặt chẽ của quy trình sản xuất thông tin thống kê, rút ngắn thời gian công bố kết quả Tổng điều tra, giảm kinh phí điều tra thống kê trong dài hạn và phù hợp với xu hướng tổ chức điều tra của thế giới.

Tuy nhiên, đổi mới này cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với ngành Thống kê trong thực hiện cuộc Tổng điều tra này. Hình thức webform có nhiều ưu điểm như giảm tải công việc của điều tra viên thống kê, giảm chi phí điều tra và giảm thời gian các hộ tham dự phỏng vấn.