Diễn đàn chia sẻ kiến thức toàn cầu: Chuyển đổi sang nền kinh tế chính thức lần thứ 3

Diễn đàn chia sẻ kiến ​​thức toàn cầu về chuyển đổi sang nền kinh tế chính thức lần thứ 3 do Phòng Chính sách việc làm và Trung tâm đào tạo quốc tế của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức tại Torino, Ý, từ ngày 25-29 tháng 11 năm 2019.

Diễn đàn chia sẻ kiến ​​thức toàn cầu (GKSF)  là diễn đàn thế giới được tổ chức 2 năm một lần để chia sẻ kiến ​​thức về những công việc trong nỗ lực tìm kiếm công việc tốt thông qua việc chính thức hóa nền kinh tế ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu. Những người tham gia GKSF sẽ thảo luận về các thực tiễn khác nhau trong việc hỗ trợ chuyển đổi sang nền kinh tế chính thức và đưa ra kết luận về việc quy định các giới hạn. Mục đích chính của Diễn đàn năm nay là đánh giá chính sách và kiến thức học thuật hiện có về những vấn đề hoạt động hoặc không hoạt động để chuyển sang chính thức (R204).

ILO kêu gọi tất cả những người quan tâm đến lĩnh vực này gửi bài viết tập trung vào các cách sáng tạo để liên kết các chính sách/biện pháp, chuyển đổi cơ cấu và chuyển đổi sang chính thức;  07 lĩnh vực nghiên cứu được đề xuất, gồm:

  1. Chuyển đổi sang chính thức và chuyển đổi cơ cấu bao gồm: Vai trò của các chính sách từng lĩnh vực.
  2. Tăng năng suất của doanh nghiệp và người lao động: Biện pháp, điều kiện và kết quả như thế nào?
  3. Xây dựng chính sách và phối hợp để chuyển đổi sang chính thức: Cần làm những việc gì?
  4. Thực tiễn và thể chế của các tác nhân kinh tế phi chính thức: Thách thức và cơ hội cho chính sách công.
  5. Phát triển kỹ năng và học tập suốt đời: Hiện tại cần điều gì cho người lao động kinh tế phi chính thức?
  6. Mở rộng phạm vi bảo hiểm xã hội cho những người trong nền kinh tế phi chính thức: Hướng đi và kinh nghiệm
  7. Tổ chức và tổ chức lại lao động phi chính thức và đơn vị kinh tế phi chính thức: Các hành động và công cụ đổi mới.

Các bài viết gửi trước ngày 20/9/2019, qua email: notifyaleconomy@itcilo.org.

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: https://www.itcilo.org/en/areas-of-expertise/informal-economy/global-knowledge-sharing-forum-transition-to/